Nedvisning af hvidkløver til frøproduktion

Projektansvarlig: Kristian Juranich

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at undersøge, om der findes alternative nedvisningsmidler, der vil kunne erstatte midlet Reglone til nedvisning af hvidkløver før høst. Målet er, gennem forsøg på forskellige lokationer i Danmark, at undersøge hvilke midler, i hvilke doseringer og på hvilke tidspunkter, der vil kunne standse væksten i hvidkløveren og nedvisne afgrøden, så den kan høstesmed et minimalt spild, en optimal vandprocent og en perfekt spireevne.

Der vil i projektet blive afprøvet mulighederne for at anvende alternative nedvisningsmidler. Der vil blive gennemført forsøg i de egne af landet, hvor hvidkløver dyrkes. Midlerne vil blive afprøvet i forskellige doseringer og på forskellige tidspunkter i forhold til høsttidspunktet. Der vil blive analyseret renhed og en eventuel påvirkning af spireevnen i de høstede frø. Undersøgelserne og resultaterne skal påvise om der findes brugbare alternativer til nedvisning af hvidkløver til frøproduktion, som dermed vil kunne erstatte Reglone til det formål og således sikre den fortsatte produktion af hvidkløver til frø i Danmark. Resultaterne fra 2019 viste ingen løsninger der vil kunne erstatte Reglone til det formål med samme effekt og samme skånsomhed. Forsøgene 2020 er endnu ikke opgjort.

Projektresultater:

Hvordan er situationen med kemi i havefrø
Jensen Seeds avlermøde

Hvordan er situationen med kemi i havefrø
Vikima Seed avlermøde

Kan høst klares uden Reglone i hvidkløver og spinat
Årets forsøg med nedvisning med alternativer til Reglone. Artikel i Frøavleren, Februar 2022

Konklusioner på forsøg med nedvisning af hvidkløver
Notat

Nedvisning af hvidkløver
Forsøg med alternativer til nedvisning af hvidkløver med Reglone

Vi tester optimal nedvisning af hvidkløver
Facebook-opslag fra d. 5. august 2021