Alternativer til Reglone til nedvisning af spinat og andre havefrøafgrøder

Projektansvarlig: Kristian Juranich

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at få afklaret hvilke alternativer til diquat (Reglone mfl.), som er bedst egnet hvad angår nedvisningseffekt, nedvisningshastighed samt påvirkning af udbytte og spireevne i spinat og purløg. Projektets mål er at opnå viden om nedvisningsmidlers effektivitet samt påvirkning af udbytte og frøkvalitet med henblik på senere godkendelse af et middel til erstatning for diquat.

Med baggrund i forsøg, der vil blive anlagt på forskellige lokationer i Danmark, vil det blive undersøgt hvilke midler i hvilke doseringer og på hvilke tidspunkter, der vil kunne standse væksten i spinaten og nedvisne afgrøden, så den kan høstes med et minimalt spild, en optimal vandprocent og en perfekt spireevne. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem SEGES og AU Flakkebjerg, hvor SEGES har forsøgsvolumen i landsforsøgene, mens der mulighed for mere specialiserede undersøgelser i Flakkebjerg. Dette vil generere et solidt erfaringsgrundlag for på sigt at kunne anvise realistiske alternativer til Reglone.

Effekten af denne viden skulle gerne udmønte sig i, at der vil kunne ansøges om godkendelse af et eller flereprodukter til nedvisning. På sigt skulle det gerne betyde at Danmark også i fremtiden er i stand til at fastholde sin stærke position på verdensmarkedet for havefrø, og de dertil hørende gavnlige effekter for branchen, eksportindtægter og samfundsøkonomien

Projektresultater:

Hvordan er situationen med kemi i havefrø
Jensen Seeds avlermøde

Kan høst klares uden Reglone i hvidkløver og spinat
Årets forsøg med nedvisning med alternativer til Reglone. Artikel i Frøavleren, Februar 2022

Nedvisning af spinat, forsøgene høstes
Facebook opslag

Nedvisning af spinat og purløg til frøavl
Forsøg med alternativer til nedvisning af havefrø med Reglone