Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler

Værdiafprøvning af sorter til brug i økologisk produktion af spisekartofler - SEGES Projektsitet

Formålet er at øge udbyttet, kvaliteten og forbedre økonomien ved produktion af økologisk producerede spisekartofler ved at kunne vælge de bedst egnede kartoffelsorter til det danske marked for økologisk produceret spisekartofler. Målet er at kunne publicere resultatet af en værdiafprøvning af potentielle middeltidlige kartoffelsorter til det danske marked for økologisk produceret spisekartofler.

I foråret 2020 vil et udvalg, som repræsenterer de økologiske avlere, sortsrepræsentanter og pakkerier af økologiske kartofler foretage en vurdering af et bredt udsnit af potentielle sorter til brug i den økologiske produktion af spisekartofler i Danmark. Disse sorter vil indgå i sortsafprøvningen for 2021. I 2019 er der opformeret 14 sorter hos en specialiseret avler af læggekartofler, som afprøves i forsøg i 2020 på samme bedrift som i 2016-2019. Forsøget anlægges i en økologisk drevet mark og sorterne bedømmes for udvikling af skimmel. De høstede knolde vurderes for udbytte, størrelsesfordeling, rodfiltsvamp og skurv. I tilknytning til forsøget udlægges nye potentielt egnede sorter i observationsparceller. I 2020 vil der ske en opformering af læggekartofler til forsøg i 2021.

Der er stor forskel i udbyttet i økologisk dyrkede spisekartofler. I perioden 2018-2020 giver Twister og Acustic et merudbytte på hhv. 148 og 101 kg knolde pr. ha i forhold til Ditta.

© 2021 - SEGES Projektsitet