Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler

Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler - SEGES Projektsitet

Læggekartoflerne er grundlaget for et højt udbytte og højt indhold af stivelse i brugsavlen.

Projektet forventes at kunne give en indikation af betydningen af sammensætningen af kaligødning, mængden af kali samt betydningen af bor til læggekartofler på udbytte og robustheden af læggekartofler. Dette vil være med til at hæve rentabiliteten og sikre en mere stabil produktion.

 

Der er ingen forskel i udbyttet ved brug af Patentkali eller Kornkali33 i læggekartofler og en tendens til en mindre reduktion i stødpletter ved at øge tildelingen af kalium fra 130 til 230 kg pr. hektar.

© 2021 - SEGES Projektsitet