Registreringsnet for kartoffelskimmel, cikader og bladlus

Registreringsnet for kartoffelskimmel, cikader og bladlus - SEGES Projektsitet

Formålet er at bidrage til en økonomisk og bæredygtig produktion af kartofler gennem rettidig bekæmpelse af bladlus, cikader og kartoffelskimmel. Målet er at monitere de tre skadegørere i marken og løbende opdtere registreringsnettet for kartoffelskimmel, cikader og bladlus (virussmitte). Registrering af kartoffelskimmel gennemføres af SEGES via kontakt til konsulenter, der færdes meget i kartoffelmarker.

Projektet indeholder en koordinering af ugentlige telefonmøder, hvor alle konsulenter fra stivelsesfabrikkerne, privat- og DLBR-rådgivere samt forskere med interesse i kartoffelskimmel kan deltage. For bladlusene og cikader sker registreringen ved fangst i gule fangbakker og på gule limplader. Fangbakkerne tømmes ugentligt, hvor bladlusene tælles og artsbestemmes. Der beregnes et smitteindeks, der er udtryk for, hvor stor risikoen for virussmitte er. Limpladerne til brug ved fandt af cikader aflæses ligeledes én gange om ugen og fangstallene indrapporteres til SEGES. Alene udgifterne til bekæmpelse af skimmel koster kartoffelerhvervet ca. 15-20 mio. kr. pr. uge i 12-14 uger afhængig af middelvalg og dosering og ca. 9 mio kr til bekæmpelse af cikader. Dertil kommer udbyttetabet som følge af skadegørerne på udbyttet, så en korrekt anvendelse af plantebeskyttelsesmidlerne, herunder dosering og intervaller, er afgørende for økonomien i dansk kartoffelproduktion.

I 2019 og 2020 er forekomsten af cikader i kartofler fulgt ved hjælp af gule plader for at time første og anden behandling med Mospilan SG
Gule limplader er et nyttigt redskab til monitering af cikader ved behandling med Mospilan SG. Det er vigtigt at udføre en vintertest for forekomst af specielt virus Y på grund af en tidlig flyvning af bladlus i 2020.

© 2021 - SEGES Projektsitet