Sorter til brug i økologisk produktion af stivelseskartofler

Sorter til brug i økologisk produktion af stivelseskartofler - SEGES Projektsitet

Formålet er at øge nettomerudbyttet i økologisk produktion af kartoffelstivelse ved brug af sorter med lav modtagelig overfor kartoffelskimmel. Målet er at afprøve sorter med lav modtagelighed for skimmel og/eller hurtig indlejring af stivelse under danske vækstforhold.

Aktiviteter: I 2016-2019 er der hvert år gennemført et forsøg med afprøvning af sorter til brug i økologisk stivelsesproduktion. Sorterne sammenlignes med den mest anvendte konventionelle stivelseskartoffel Kuras. I 2018 indgik sorterne Aventra, Sarpo Mira, Wotan, Nofy og i 2019 indgik Nofy, Ardeche og Magnat. Forsøget i 2019 er endnu ikke høstet. Foreløbige resultater viser et stort potentiale for anvendelse af resistente sorter i økologisk, men også i konventionel produktion af kartoffelstivelse. Det forventes, at forsøgene fortsætter i 2021 for at se, om der sker ændringer i sorternes modtagelighed over for kartoffelskimmel. Der kan ske udskiftning af enkelte sorter i tilfælde af at der fremkommer nye sorter, som er potentielt egnede til økologisk produktion. Forsøget vil blive høstet og vurderet for indhold af stivelse.

Effekter: Forsøgene vil få stor betydning for det sortsvalg, som foretages i økologisk produktion af stivelseskartofler. De økonomiske fordele ved et optimeret sortsvalg er påvirket af udbud og efterspørgsel. Det forventes dog, at et optimeret sortsvalg på længere sigt vil forbedre udbytte af salgbare kartofler med 10-20 pct. i forhold til et gennemsnit af alle sorter.

Nofy har i økologisk stivelsesproduktion givet et ekstra nettomerudbytte på 20.155 kr. pr. ha i forhold til Kuras i perioden 2016-2020.
Se den samlede oversigt.

© 2021 - SEGES Projektsitet