Mekaniske, termiske og kemiske metoder til nedvisning af kartofler

Mekaniske, termiske og kemiske metoder til nedvisning af kartofler - SEGES Projektsitet

Formålet er at sikre en dansk produktion af kartofler. Målet er at kunne anvise alternative mekaniske, termiske eller kemiske metoder til afløsning af diquat til brug ved nedvisning af kartofler.

I projektet vil der etableres tre værksteds- og forsøgsarealer i Dronninglund (Nordjylland), Arnborg (Midtjylland) og Flakkebjerg (Sjælland). I værkstedarealet på Aarhus Universitet i Flakkebjerg vil der fokuseres på forsøg, som skal kunne dokumentere en mere effektiv anvendelse af pyraflufen (Gozai) ved forskellig sprøjteteknik. I værkstedarealerne ved Arnborg og Dronninglund vil der fokuseres på forsøg og test af nye og kendte mekaniske, termiske og kemiske metoder til nedvisning.

Projektet vil medvirke til at styrke kartoffelavlernes konkurrenceevne og økonomiske udbytte ved at identificere og udvikle nye mekaniske, termiske og kemiske metoder til nedvisning af kartofler, som kan øge værdien af danske læggekartofler og kartoffelprodukter, som bygger på anvendelse af sunde og ensartede læggekartofler. En dansk produktion af både læggekartofler og kartoffelprodukter vil endvidere være af miljømæssig værdi.

Danmark er det eneste land, som målrettet arbejder med udvikling og afprøvning af mekanisk og termiske løsninger
Forsøgene i 2020 viser, at der er behov for to midler ved kemisk nedvisning af kartofler uden brug af mekanisk topknusning.
Præsentation på Kartoffelworkshop 2020
Præsentation på BJ-Agros kartoffeldag
Som følge af et generelt EU-forbud mod brug diquat (Reglone) til nedvisning af kartofler, er der i England igangsat en større forsøgsserie, som skal afdække effekten af forskellige alternative midler.
Præsentation på NorskePotet 2021
Status på alternative kemiske, termiske, elektriske og mekaniske metoder til vækststandsning af lagerkartofler

© 2021 - SEGES Projektsitet