Effekten af bladgødskning i stivelseskartofler

Effekten af bladgødskning i stivelseskartofler - SEGES Projektsitet

Projektets formål er at styrke økonomien og øge konkurrenceevnen i produktionen af kartofler i Danmark ved at sikre adgang til en opdateret og kvalitetssikret viden omkring bladgødskning af kartofler. Målet er at vise den nettoøkonomiske effekt ved brug af forskellige flydende gødninger udbragt efter producenternes retningslinjer.

Der vil blive anlagt en forsøgsserie med i en undergødsket mark med P og K på to forsøgslokaliteter i Arnborg og Dronninglund. 1. Ubehandlet 2. Mangansulfat 3. EPSO Microtop 4. Flex Bladfosfor (BJ Agro) 5. Profi Kartoffel (DLG) 6. YaraVita KOMBIPHOS (Yara) 7. Flex Foliar NK 2-10 – kaliumbladgødning (BJ Agro) Der vil bedømt for udbytte og stivelsesindhold samt udregnet nettoøkonomi ved brug af de forskellige gødningstyper.

Projektets effekt vil kunne måle sig i forbedringer på nettoudbytte og kvalitet.

Forsøgene med bladgødskning med mikronæringsstoffer gav ingen forskel mellem behandlingerne i 2020.
Der er desværre sket en beregningsfejl i NFTS ved beregning af de udbragte mængder af flydende gødning

© 2021 - SEGES Projektsitet