Organic RDD

Organic RDD - 2013

Organic RDD - 2014

Organic RDD - 2015

Organic RDD - 2016

Organic RDD - 2017

Organic RDD - 2018

Organic RDD - 2019

Organic RDD - 2020

Organic RDD - 2021


Projekterne har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet”, og er en del af Organic RDD
 programmet, som koordineres af ICROFS.