TEKNOLOGIFRØ 2030

Projektansvarlig: Kristian Juranich

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med TEKNOLOGIFRØ er at inddrage den nyeste teknologi indenfor planteavl og tilpasse den til frøavlen, så frøavlen hele tiden kan være konkurrencedygtig på verdensmarkedet for frø ud fra de rammebetingelser der stilles i Danmark. Målet med projektet er at anvise nye dyrkningsteknikker og inddrage den nyeste teknologi i frøavlen, som kan sikre en optimal anvendelse af gødning og pesticider.

Der vil i projektperioden blive gennemført demonstrationer med pletbehandlinger til bekæmpelse af ukrudt behovsbestemt vækstregulering og et registreringsnet skadedyr for at validerer kvaliteten af algoritmer og programmer, der indgår i teknologiske tilbud til brugeren. I projektperioden vil der blive gennemført demonstrationer med forskellige strategier til vækstregulering i frøgræs. Disse strategier vil omfatte biomassebestemmelser, klimadata, tidspunkter, doseringer og effekten af forskellige aktivstoffer. Disse demonstrationer vil bygge på de teknologiske muligheder, der demonstreres i AP1. Deltagelse i brugergrupper af avlere, hvor der vil blive indsamlet viden og erfaringer fra praksis som, vil i det omfang det er muligt, blive inddraget i demonstrationerne med ukrudtsbekæmpelse. Der gennemføres demonstrationer med mekanisk ukrudtsbekæmpelse, pletbehandlinger mod ukrudt og afprøvning af nye strategier med nye midler. Demonstration af mulighederne ved afskærmede rækkesprøjtninger med forskellige bekæmpelsesmidler vil finde sted. Der vil i projektperioden blive gennemført demonstrationer med fangstriber i marker med havefrø for at evaluerer effekten på skadedyrsangreb. FP SCOUT teknologi bliver opsat i udvalgte marker med havefrø for at registrere indflyvning af skadedyr, og der vil blive udviklet et registreringsnet, som skal forudsige begyndende angreb, så avlerne kan følge det på egne arealer.

Projektet vil demonstrere og implementere en ny teknologiplatform for præcisionsdyrkning af dansk mark- og havefrø. Projektets grønne effekt er et reduceret pesticidbelastningen og den økonomiske effekt er en større indtjening for den danske frøbranche.

Projektresultater:

Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs – rækkesprøjtning
Græsukrudtsbekæmpelse, forsøg med afskærmet rækkesprøjtning i engrapgræs

Bekæmpelse af græsukrudt i Strandsvingel – Rækkesprøjtning
Græsukrudtsbekæmpelse, forsøg med afskærmet rækkesprøjtning i Strandsvingel

Frøavl med færre ukrudtsmidler
Fremtidens frøavl bliver med færre ukrudtsmidler, rækkesprøjtning og anden teknik skal hjælpe med at løse græsukrudtsproblemerne. Præsentation VKST Oktober 2021

Kerb i Strandsvingel – Rækkesprøjtning
Forsøg med anvendelse af Kerb til græsukrudtsbekæmpelse med afskærmet rækkesprøjtning

Radrenser og båndsprøjte holder ukrudt i skak i spinat
Radrensning og båndsprøjtning i spinat, har vist gode resultater i 2021. Artikel fra Frøavleren, Oktober 2021

Radrensning og båndsprøjtning i spinat
Radrensnings- og båndsprøjteforsøg til ukrudtsbekæmpelse i spinat til frøavl

Rækkesprøjtning i frøgræs ser lovende ud
I 2021 er der udført forsøg med rækkesprøjtning. Artikel fra Frøavleren, Oktober 2021

Ukrudt i spinat til frøavl
Forsøg med forskellige strategier til ukrudtsbekæmpelse i spinat til frøavl