Oplandsrådgivning til kollektive miljøindsatser

Projektansvarlig: Simon Rosendahl Bjornholm

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at etablere de frivillige kollektive miljøvirkemidler, som blev vedtaget i forbindelse med Landbrugs- & Fødevarepakken, der gav danske landmænd lov til at gøde økonomisk optimalt. Målet er, at oplandskonsulenter skal sikre dialog og samarbejde mellem landmænd, landbrugsforeninger, kommuner og andre interessenter, så der etableres de planlagte kollektive miljøindsatser som minivådområder. SEGES projektsekretariat varetager projektledelsen og koordinerer indsatsen af ca. 24 oplandskonsulenter. Oplandskonsulenterne koordinerer den lokale indsats med kontakt og formidling til kommuner, landboforeninger, grønne organisationer mv. og 1:1 kontakt til de landmænd, der har mulighed for at etablere kollektive virkemidler på deres bedrift.

Oplandskonsulenterne kortlægger potentialerne og hjælper landmænd med at søge tilskud til kollektive virkemidler og gennemføre tiltagene. I 2021 vil der i projektet være særlig fokus på at igangsætte etablering af minivådområder med tilsagn fra 2019 og 2020, der er blevet forsinkede på grund af IT-problemer og fejl i tilskudskortene hos Landbrugsstyrelsen. Herudover er puljen til minivådområder i 2021 næsten fordoblet i forhold til tidligere år med samlet 240 mio kr, så oplandskonsulenterne får en stor opgave med at forberede nye ansøgninger. Herudover vil oplandskonsulenterne i 2021 igangsætte en øget indsats med facilitering af vådområder og lavbundsprojekter i samarbejde med kommunerne på baggrund af beslutninger og anbefalinger fra Den Nationale Styregruppe for kollektive kvælstofvirkemidler. Herved opnås både en effekt i forhold til næringsstoffer og klima. Den samlede effekt af den planlagte indsats med minivådområder, vådområde og lavbundsprojekter er en reduktion på 900 tons N årligt. Indsatserne skal gennemføres inden udgangen af 2. vandplanperiode. Effekten for landbruget er, at man både kan gøde økonomisk optimalt og samtidig leve op til miljøkravene.

Projektresultater:

 

AP1

Gratis webinar om minivådområder og en landmands erfaring (Fyn)
Kom med til gratis webinar om minivådområder. Du bliver klogere på, hvad det kræver at etablere et minivådområde, og du kan møde bl.a. landmand Peder Stougård og høre hans erfaringer med minivådområder.

Gratis webinar om minivådområder og en landmands erfaring (Nordjylland)
Kom med til gratis webinar om minivådområder. Du bliver klogere på, hvad det kræver at etablere et minivådområde, og du kan møde bl.a. landmand Klaus Aage Bengtsson og høre hans erfaringer med minivådområder.

Gratis webinar om minivådområder og en landmands erfaring (Syddanmark)
Kom med til gratis webinar om minivådområder. Du bliver klogere på, hvad det kræver at etablere et minivådområde, og du kan møde bl.a. landmand Ole Frederiksen og høre hans erfaringer med minivådområder.

Opvarmning til næste ansøgningsrunde for minivådområder
Landmænd, som går med tanker om et minivådområde, kan de kommende uger deltage i gratis webinarer.

Typiske spørgsmål og svar om minivådområder i 2021
Frem til 12. september 2021 kan du igen søge om tilskud til at etablere et minivådområde. Find svar på typiske spørgsmål om placering, igangsætning, effekt, tilskud, vedligehold, kontrol, skat mv.

Opdatering af oplandskonsulenterne.dk til ny ansøgningsrunde
Se opdateringen af websitet.

 

AP2

Oversigt over leverancer 
Åbent hus-arrangementer, informationsmøder og artikler.