Økologiske markforsøg til udvikling af økologien

Projektansvarlig: Inger Bertelsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er, at økologiske landmænd kan forbedre deres produktion på basis af veldokumenteret viden, og dermed opnå højere udbytter, mere stabil produktion, og indføre nye dyrkningsmetoder. Målet er at sikre ny dokumenteret viden fra økologiske landsforsøg, som landmanden kan implementere direkte i sin dyrkningspraksis.

Projektet tilvejebringer forsøgsviden indenfor 6 indsatsområder identificeret af Fagligt Økologisk Forsøgsudvalg, samt yderligere inspiration hentet fra praksis og forskning i ind- og udland. Udvalget er bredt sammensat for at sikre en høj relevans af de økologiske markforsøg. Indsatsområderne ses som værende afgørende for udviklingen af den økologiske produktion. De 6 indsatsområder er: 1) Ændret dyrkningspraksis til gødskning af vårsæd (5-6 forsøg), 2) Næringsstofforsyning til vinterraps inkl. samdyrkning med bælgplanter (5-7 forsøg), 3) Sikker opstart af majs med gødningsplacering, priming og korrekt sortsvalg (5-7 forsøg), 4) Langtidseffekt af mekanisk ukrudtsbekæmpelse og afgrødekonkurrence (4-5 forsøg), 5) Nye tilgange til korndyrkning (6-8 forsøg), og 6) Vellykkede efterafgrøder i forhold til konkurrence fra hovedafgrøden (7-8 forsøg).

Effekten af projektet er udbyttefremgang i de afgrøder, som indgår: 1) merudbytte på 5-10 hkg pr. ha i vårsæd, 2) merudbytte på 500 kg pr. ha i vinterraps, 3) større dyrkningssikkerhed i økologisk majs, 4) flerårig effekt af konsekvent valg af ukrudtsstrategi, 5) merudbytte 10 hkg pr. ha i vårhvede, 6) øget kvælstofforsyning 40 kg N.

Projektresultater:

AP1

 

AP2

 

AP3

 

AP4

 

AP5

Markvandring d. 30. juni, Sønderjylland
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med efterårssået vårsæd ved Rødekro, Sønderjylland.

Program for markvandring i Sønderjylland d. 30. juni 2021
Fremvisning af forsøg med efterårssået vårsæd.

Skal du med til markvandring
Facebookopslag på SEGES Økologi med link til begivenhed for markvandring på Landbrugsinfo.

Vårsæd sået om efteråret
Artikel til ØIJ nr. 3 om overvintring i efterårssået vårsæd.

Økologiske Landsforsøg 2021
Artikel i ØIJ nr. 4 om Landsforsøgene.

Økologiske Landsforsøg 2021
Facebookopslag på SEGES Økologi med link til side på landbrugsinfo om de økologiske landsforsøg.

Økologiske Landsforsøg 2021
LI side om de økologiske landsforsøg.

Øko-markvandring i sønderjylland
Facebookopslag på SEGES Økologi med link til begivenhed for markvandring på Landbrugsinfo

AP6

LI side: Økologiske landsforsøg 2021
Side som samler info og viden fra landsforsøgene.

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med efterafgrøder i kraftige kornafgrøder ved Lemvig

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Annonce til markvandring i forsøg med efterafgrøder i kraftige kornafgrøder ved Lemvig

Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøg
Samling af links til forsøgsplaner og resultater.