Anvendt teknologi til økologisk planteavl

Projektansvarlig: Sven Hermansen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at øge økologisk planteproduktions robusthed, ressource udnyttelse og effektivitet ved hjælp af tilpassede teknologiske løsninger. Projektets mål er i samarbejde med konstruktions- og udviklingsvirksomheder samt jordbrugsforskere, at forbedre eller udvikle nyere teknologiske løsninger, til fremtidens økologiske planteproduktion.

Projektet er sat sammen af en række arbejdspakker, der indbyrdes supplerer og nyttiggør de teknologier, der arbejdes med. AP1. Udvikling af brug af satellitbilleder til vurdering af både undersåede og eftersåede efterafgrødeblandinger med bælgplantes værdi som kvælstof og kulstofkilde. Der afprøves blandinger med både ud- og overvintrende efterafgrøder. AP2. Udvikling og test af ukrudtskortlægning til vurdering af behov og beslutningsstøtte for mekanisk bekæmpelse. Kamerasystemer, software og ’stream’ billedbehandling testes og afprøves. AP3. Farm-Tracking tilpasses til økologiske udfordringer og behov. F.eks. skal Biomasse Benchmarking udvides til også at kunne anvendes til at få integreret værdien af efterafgrøder (AP1) i gødningsplanen. AP 4. Test af præcisions-såning. Der afprøves ned til 6 cm rækkeafstand og præcisionsgødskning til forbedring af udbytte, udnyttelsen af gødning og afgrødens konkurrenceevne overfor ukrudt. AP 5. Formidling. Vidensspredning ved artikler, indslag, faktaark m.m. og demonstration af resultater fra projektet. Strategien af alle teknikker i dette økoteknologi projekt vurderes samlet i kæden fra jord, gødning, afgrøde, såning, ukrudtsregulering på bæredygtighed.

Effekten af projektet er forbedret udbytte i markafgrøder, og dermed forbedret rentabilitet, ressource udnyttelse, samt forbedret klimaaftryk. Yderligere udvides ekspertisen på mekanisk og teknologisk viden i Øko-planteteamgruppen, som dermed vil være bedre gearet til fremtidige rådgivningsopgaver.

Projektresultater:

AP1:

 

AP2:

Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøg
Samling af links til forsøgsplaner og resultater.

AP3:

CropNotes
Udgivet CropNotes

AP4:

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med startgødning, rækkeafstand og efterafgrøder i vårbyg ved Lemvig

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Annonce til markvandring i forsøg med startgødning, rækkeafstand og efterafgrøder i vårbyg ved Lemvig

AP5:

Facebookopslag på facebooksiden "SEGES i Marken" 2021
Samlet oversigt over facebookopslag i 2021 i projektet "Anvendt teknologi til økologisk planteavl" på facebooksiden "SEGES i Marken".

Farmtracking for økologer
Webinar afholdt den 22. februar 2021.

LI: Radrensning – En effektiv ukrudtsbekæmpelse på økologiske marker
Oversigtsartikel om radrensning på LI.

LI side: Økologiske landsforsøg 2021
Side som samler info og viden fra landsforsøgene.

Økologiske Landsforsøg 2021
Artikel i ØIJ nr 4. om de Økologiske Landsforsøg 2021.