Afskallet havre med aminosyrer til fjerkræ og svin.

Projektansvarlig: Tove Mariegaard Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at fremme brug af afskallet havre med højt indhold af essentielle aminosyrer, for at øge leverancen af dansk højkvalitetsfoder til fjerkræ og svin og mindske kvælstofoverskuddet i foder og gødning. Målet er at undersøge, hvordan og i hvilket omfang sortsvalg og gødningstildeling påvirker aminosyreindholdet i afskallet havre, samt hvilke muligheder det giver i foder til fjerkræ og svin. Havreprotein har et højere indhold af essentielle svovlholdige aminosyrer end eksempelvis hvedeprotein. Sorts-valg og gødningsniveauets indflydelse på aminosyresammensætningen i afskallet havre undersøges i to års markforsøg med tre gødningsniveauer i de mest lovende sorter. Udvælgelse af sorter baseres på tidligere og nye erfaringer. For alle sorter og gødningsniveauer laves der en afskalning og analyseres for skal/kerne andel samt proteinindhold og aminosyresammensætning i den afskallede vare. Fra praksis indsamles erfaringer med anvendelse af afskallet havre og havreskaller bl.a. som strøelse til svin. I projektets andet år gennemregnes foderplaner baseret på de opnåede forsøgsresultater for indhold af essentielle svovlholdige aminosyrer, og der regnes på proteinbalancer og kvælstofoverskud. Økonomien i hele processen inkl. anvendelse af havreskaller beregnes. Der laves formidling af projektets forsøg, resultater og beregninger ved markvandringer, via sociale og landbrugsfaglige medier samt i Oversigt over Landsforsøgene.

Effekten af projektet er en reduceret miljøpåvirkning og forbedret driftsøkonomi, som resultat af forbedret proteinbalance i foderblandinger til fjerkræ og svin. Afskallet havre kan potentielt reducere mængden af importeret soja til æglæggere og svin med hhv. 1/3 og 1/6, dermed mindskes klimabelastningen. Havre er en sund og dyrkningssikker afgrøde - øget efterspørgsel vil bidrage positivt i økologiske sædskifter.

Projektresultater:

Afskallet havre med aminosyrer til fjerkræ og svin
I havreprotein er indholdet af svovlholdige aminosyrer højere end i f.eks. hvedeprotein, og derfor attraktivt som fjerkræ- og svinefoder. Derfor undersøges det, om sortsvalg og gødningstildeling påvirker aminosyresammensætningen.

Markvandring d. 8. juni, Sjælland
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med afskallet havre på Øko Plantedag VKST ved Roskilde, Sjælland.

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Annonce til markvandring i forsøg med afskallet havre ved Lemvig.

Markvandring d. 22. juni, Lemvig
Uddelingsbilag til markvandring i forsøg med afskallet havre ved Lemvig.

Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøg
Samling af links til forsøgsplaner og resultater.

Økologiske Landsforsøg 2021
Artikel i ØIJ om de Økologiske Landsforsøg 2021.