Væselhale – et problemgræsukrudt i eksplosiv vækst

Projektansvarlig: Carsten Fabricius

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sætte dansk landbrug i stand til at bekæmpe og kontrollere væselhale (Vulpia sp.) så truslen mod dyrkning af vintersæd og frøgræs kan afværges. Projektets mål er at kortlægge problemets omfang, der skal danne grundlag for en effektiv handlingsplan modvæselhale med fokus på både driftsøkonomi og management i marken.

Væselhale er et nyere græsukrudt, der i de senere år er vokset eksplosiv i sin udbredelse. Tidligere var væselhalerelateret til frøgræsdyrkning som græsukrudtsproblem. Desværre oplever flere landmænd, med enten pløjefridyrkning eller traditionelt dyrkede sædskifter med stor andel af vintersæd, at væselhale bliver et alvorligt og truende problem på deres bedrifter. Væselhale er kendetegnet ved først at virke som et uanseeligt problem, for derefter hurtigt at blive en alvorlig trussel i kornsædskifter. Væselhale er vanskeligt at bekæmpe tilfredsstillende med ukrudtsmidler. Projektet kortlægger det reelle omfang af problemet med væselhale i Danmark og indhenter erfaringer fra ind- og udland i bekæmpelse af væselhale. Gennem viden-syntesen afdækkes behovet for at belyse nye uafklarede muligheder for bekæmpelse af væselhale. De lokale planteavlsrådgivere inddrages for at få afklaring om problemets omfang. Der udføres flere markforsøg i regi af Landsforsøgene i korn, hvor forskellige planteværnsmidler afprøves med fokus på forskellige tiltag til at give en bedre effekt. Derudover belyses sædskiftets betydning, hvor vi ved, at stor andel med vårsæd kan løse en del af problemet. Derfor skal der også foretages en driftsøkonomiskbelysning af sædskifteændringer, hvis væselhaleproblematikken skal afhjælpes. Projektets resultater formidles med dyrkningsvejledning og faktaark. Det skal medvirke til at problemet erkendes og sædskiftet tilpasses i tide af landmændene.

Det forventes, at projektet medfører en stagnation i udbredelsen af væselhale og et fald på inficerede marker med 25 % i forhold til det belyste omfang. Det sker gennem udbredelsen af budskabet om bedre bekæmpelse, sædskifteændringer og IPM-tiltag.

Projektresultater:

Bekæmpelse af væselhale i vinterhvede om efteråret
Resultater af forsøg med bekæmpelse af væselhale i vinterhvede om efteråret.

Kemisk bekæmpelse af væselhale er vigtig - men kun en brik i strategien
Resultater af forsøg med bekæmpelse af væselhale i vinterhvede om efteråret, fagtidskriftsartikel.

Væselhale bekæmpes effektivt med vårafgrøder og pløjning
Væselhale har mulighed for at opformere sig på meget kort tid, men kan til gengæld også hurtigt bringes under kontrol igen. Vårafgrøder og pløjning er de mest effektive tiltag, men ikke de eneste.

Væselhale: Det har vi prøvet, og sådan har effekten været
På Djursland har SEGES gennemført forsøg på en parcel med et meget stort antal væselhale. Vi fortæller her, hvordan vi har bekæmpet i de forskellige led, og hvad effekten har været.

Faktark om væselhale.