Mindre lattergasudledning med naturlige nitrifikationshæmmere

Projektansvarlig: Frank Oudshoorn

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at mindske lattergasemissionen i økologisk planteproduktion gennem brug af naturlige eller biologiske nitrifikationshæmmere, så udbytterne øges og klimaaftrykket mindskes. Målet er at afprøve naturlige og biologiske nitrifikationshæmmere i forhold til deres evne til at formindske tab af kvælstof i form af lattergas, så de kan tages i anvendelse i fremtidens økologiske planteproduktion. Fokus på nitrifikationshæmmere har indtil videre haft fokus på kemiske løsninger. Denne mulighed er ikke en mulig løsning i det økologiske jordbrug, derfor undersøges det i delopgave 1, hvilke naturlige og biologiske hæmmere der findes, og har vist mulige effekter, ved at gennemgå nationale og internationale publikationer. Ud fra dette studie, udvælges nogle emner, som repræsenterer forskellige mekanismer, der kan hæmme nitrifikation. Det kan være stoffer, der hæmmer de bakterier eller enzymer, der omdanner organisk kvælstof til ammonium eller nitrat, materialer der binder ammonium og nitrat og gør dem utilgængelige samt biostimulanter. Præparaterne screenes i et laboratorieforsøg i delopgave 2, hvor selve lattergasemission måles ved at tilsætte potentielle emner til jord i en lukket container. De mest lovende præparater testes efterfølgende i markforsøg i delopgave 3. Det er nemlig slet ikke sikkert, at laboratorieresultaterne også gælder i praksis, og det er vigtigt at få belyst om kvælstoffet stadig er tilgængeligt for planterne og dermed kan medvirke til øget udbytte. De direkte lattergas emissionerne fra økologisk planteavl er ca. 940 CO2-æk per ha ved 86 kg N tildeling per ha. Nitrifikationshæmmere antages at kunne reducere dette med 10% = 94 kg CO2-æk, hvilket afprøves i markforsøg.

Projektresultater:

Facebookopslag på facebooksiden "SEGES ØKOLOGI" 2021
Den samlede formidling af projektet: Formidling af ny viden til økologiske landmænd på Facebook-siden ”SEGES Økologi” i 2021.

Laboratorienotat: Screening af naturlige og biologiske nitrifikationshæmmere
Laboratorienotat af 22.03.2021 vedr. screeningsforsøg, der blev gennemført i perioden 11.01.2020 – 08.03.2020 under projektet "Mindre lattergasudledning med naturlige nitrifikationshæmmere", hvor naturlige og biologiske nitrifikationshæmmeres effekt på udledning af lattergas (N2O) fra økologisk gødet jord.

Naturlige stoffer kan hæmme lattergasudvikling
Video.