Grovfoder 4.0

Projektansvarlig:
Rudolf Thøgersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Grovfoder 4.0 er starten på digitalisering af hele grovfoderproduktionskæden fra mark til foderlager med det formål at forbedre økonomien i grovfoderproduktionen samtidig med, at næringsstofoverskuddet reduceres. Sammen med igangværende digitalisering af foderkæden fra foderlager til mælketank skaber projektet grundlag for intelligente løsninger, der kan optimere hele mælkeproduktionskæden i forhold til økonomi, produktkvalitet, miljø og klima.

Projektet skaber digitale løsninger, der registrerer og opsamler afgrødeudbytter og -kvaliteter i centrale databaser, der kobles med bedriftens øvrige data. På basis af disse data udvikles modeller, der fastlægger afgrødernes næringsstofbehov mere præcist. Desuden udvikler projektet et IT-system, der med høj grad af automatisering opgør omkostningerne kontinuerligt gennem vækstsæsonen og beregner fremstillingsprisen, der indgår i grundlaget for optimering af afgrødesammensætningen.
Systemerne implementeres og demonstreres på demoejendomme og maskinstationer løbende gennem projektet via rådgivningsvirksomheder.
Projektet forventes at give en stigning på 2 pct. i afgrødeudbytterne og en mere optimal afgrødesammensætning på malkekvægbedrifterne.
Disse effekter forventes opnået på 800.000 ha og forventes at forbedre økonomien på malkekvægbedrifterne med ca. 178 mio. kr. samtidig med, at overskuddene af kvælstof og fosfor reduceres med henholdsvis ca. 9.100 og 1.040 tons. Desuden opnås et reduceret klimaaftryk på ca. 21.000 tons CO2-ækv.

Projektresultater:

Digital udbytteregistrering for maskinstationer
Præsentation til webinar for maskinstationer

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Dialogmøde Rostgaard den 4. februar 2021

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Faglig dag med Landbrugsskolerne den 12. august 2021

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Indlæg for Forum For Rådgivning den 20. januar 2021

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Indlæg på Grovfoderseminar den 11. februar 2021

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Indlæg til møde hos Børstings Maskinstation

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Indlæg på møde hos Lars Bucka Maskinstation

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Indlæg til møde hos maskinstation - Svend Aage Christiansen

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Indlæg på møde hos Vorning Maskinstation 23. april 2021

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Webinar den 16. december 2020

Digital udbytteregistrering – skal du med på vognen i år?
De fleste kvægbedrifter har et forbedringspotentiale i fremstillingspris på grovfoder på 200-500 kr. pr. ha. Et skub i retning af at indløse det kan fås med digital udbytte- og kvalitetsregistrering. 

Facebookopslag
Facebookopslag i projektet i 2021

Grovfoder 4.0 - intelligent grovfoderproduktion
Indlæg på Grovfoderseminar den 11. februar 2021

Grovfoderproduktion - Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Indlæg i Gråsten

Kom godt i gang med digital udbyttemåling på maskinstationen
Manuskript til webinar for maskinstationer

Omregning af FK organisk stof og NDF-koncentration mellem frisk og ensileret græs
Sammenligning af analyser af græs før og efter ensilering viste en betydelig ensileringseffekt for NDF-koncentration, der afhang af slætnummer, og en mindre ensileringseffekt for FK organisk stof

Status på Grovfoder 4.0
Indlæg på Specialudvalgsmøde den 19. oktober 2021

Sådan registrerer du grovfoderudbytter på læsniveau med FarmTracking
Registrering af grovfoderudbytter på brovægt, overkørselsvægt eller vejevogn er blevet meget nemmere. Nu kan du registrere hvert enkelt læs med FarmTracking app’en, og vejningerne lægges automatisk sammen

Udbyttemåling skaber værdi for økologer
Mere og bedre viden om dine marker får du via udbyttemålinger som er den sikre vej til at øge dit samlede udbytte

Udbytteregistrering – skal du med på vognen i år?
De fleste kvægbedrifter har et forbedringspotentiale i fremstillingspris på grovfoder på 200-500 kr. pr. ha. Et skub i retning af at indløse det, kan fås med digital udbytte- og kvalitetsre-gistrering.

Webinar: Kom godt i gang med digital udbyttemåling på maskinstationen
Tekst til webinar for maskinstationer