Optimer udbyttet i dine sædskifteafgrøder

Projektansvarlig: Jon Birger Pedersen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sikre topudbytter i vinterraps og hestebønner, og dermed medvirke til udbredelsen af mere varierede danske sædskifter med en større andel af bredbladede afgrøder. Målet er at udvikle en målrettet vejledning for den praktiske dyrkning af vinterraps og hestebønner, med fokus på at optimere anvendelsen af flere af indsatsfaktorerne i dyrkningen.

I projektet arbejdes der med at sikre vidensgrundlaget til at optimere den praktiske dyrkning af vinterraps og hestebønner. Det sker primært via gennemførelse af målrettede markforsøg, for at optimere indsatsen af en eller flere faktorer.

Derudover belyses mulighederne for at anvende rapsprotein direkte til humant konsum. I begge afgrøder fokuseres på at udvikle dyrkningen under hensyntagen til de nye udfordringer, som et mere skiftende og ekstremt vejrlig indebærer, og samtidig er der stigende udfordringer med at håndtere ikke mindstskadedyr grundet stigende problemer med resistens overfor de tilgængelige skadedyrsmidler.

I begge afgrøder fokuseres på optimering af produktionen via optimering af enkeltfaktorer i dyrkningen. I vinterrapsarbejdes der derudover med at belyse, kvantificere og optimere samspillet mellem de enkelte dyrkningsfaktorer. I hestebønner er der i de senere år kun gennemført ganske få forsøg med håndtering af sygdomme, ukrudt og skadedyr, og der er derfor behov for nye forsøg og undersøgelser, der kan sikre en veldokumenteret viden, der kan udnyttes ved dyrkningen af hestebønner under de nuværende dyrkningsbetingelser.

Udover forsøg og undersøgelser, fokuseres der også på indsamling af erfaringer og resultater fra dyrkning af hestebønner og vinterraps fra Danmark og andre lande, hvor disse afgrøder dyrkes.

Effekterne af projektet vil dels vise sig direkte som øgede udbytter ved dyrkning af de to afgrøder, dels via en øget selvforsyning med dansk dyrket protein.

Projektresultater:

AP1

Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring 
I vinterraps er der gennemført 3 forsøg med 5 strategier for bekæmpelse af skadedyr under blomstring.

Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps
Der er gennemført 4 forsøg med bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps omkring blomstring. I forsøgene er afprøvet 10 strategier for håndtering af sygdommene. 

Høst af vinterraps
Ensartede vinterrapsmarker kan høstes direkte, mens uensartede marker med fordel kan skårlægges eller i særlige tilfælde nedvisnes.

Kvælstofstrategi i vinterraps om efteråret.
I vinterraps er afprøvet 18 kombinationer af kvælstofstrategier og mængder efterår og forår. Der er gennemført 5 forsøg med dette emne for at belyse om den tilførte kvælstofmængde om efteråret påvirker kvælstofbehovet om foråret.

Sortsvalg i vinterraps i 2021
Vælg en vinterrapssort med et højt og stabilt udbytte i flere års forsøg, til hovedparten af dit vinterrapsareal. Du kan overveje en af de nye lovende sorter på et mindre areal.

Strategi for ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
Planlæg ukrudtsbekæmpelsen før såning af vinterraps med udgangspunkt i dit kendskab til de enkelte markers ukrudtsflora. Bekæmpelse af ital. rajgræs, agerrævehale og kamille, men også flere andre ukrudtsarter, kræver en målrettet strategi. 

Strategier for bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps
Der er gennemført 4 forsøg for at belyse styrker og svagheder i 11 forskellige strategier for bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps.

Styr vinterrapsen udvikling
Der er gennemført 3 forsøg med 17 kombinationer af udsædsmængde, kvælstof ved såning, vækstregulering og svampebekæmpelse i vinterraps.

Svampebekæmpelse i hestebønner
Der er gennemført 3 forsøg med 9 strategier til håndtering af svampe i hestebønner. 

Sådan bekæmper du ukrudt i vinterraps i foråret
Bekæmp kamille og andet tokimbladet ukrudt så tidligst som  muligt i foråret. Bekæmpelse af væselhale er ikke muligt i foråret.

Sådan sikrer du høj effekt mod græsukrudt i vinterraps
Artikel i MARK 9, Månedens forsøg.

Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner
Der er gennemført 5 forsøg med bekæmpelse af ukrudt i hestebønner. I forsøgene indgår 9 forskellige løsninger. 

AP3

Raps kan erstatte soja til human ernæring
Forbrugerne går op i sundhed og bæredygtighed og foretrækker lokalt producerede fødevarer og drikke. Derfor er der nu incitatment til, at erstatte importeret soja med dansk producerede raps til human ernæring.

Rapsprotein som ingrediens i fødevarer - muligheder & begrænsninger
Oplæg i Ingrediensnetværket hos l&F.