Benchmarking og økonomiske analyser, der forbedrer bedriftens ressourceeffektivitet og indtjening.

Projektansvarlig: Michael Højholdt

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Introduktion: Formålet er at øge landmændenes kendskab til ny viden om økonomi i landbruget, så de kan iværksætte handlinger, der medfører højere ressourceeffektivitet i produktionen med afledt positiv effekt på landbrugenes indtjening. Projektets mål er at udarbejde benchmarkingværktøjer og økonomiske analyser på årsrapportniveau, derved en målrettet formidling inspirerer landmændene til at igangsætte handlinger, der øger ressourceeffektiviteten.

Projektet understøtter landmændene i, på et kvalificeret grundlag, at identificere indsatsområder og iværksættehandlinger, der forbedrer bedriftens indtjening. Der udarbejdes benchmarking-analyser, som landmændene kan bruge til at identificere de indsatsområder, hvor ændringer i adfærd og handlinger giver størst effekt på det økonomiske resultat. Benchmarking omfatter tabelopstilling i form af Business Check og Fraktilanalyse, internationalbenchmarking og analyse af markbrugets resultater. I andre økonomiske analyser sættes fokus på bedrifternes totaløkonomi og den økonomiske udvikling over tid. Der udarbejdes desuden særlige analyser for den økologiske produktion, herunder økonomi i forhold til produktionsomfang samt udviklingen i den enkelte bedriftsøkonomi over årene. Inden for mælkeproduktionen er der bl.a. fokus på økonomien ved forskellige selvforsyningsgrader af foder samt økonomisk effekt af etableringstidspunkt og produktionsomfang. Det er vigtigt, at landmændene har hurtig og let adgang til den ny viden. Der gennemføres derfor en undersøgelse af landmændenes informationssøgning, som skal bidrage til fremadrettet at målrette formidlingen, så den i endnu højere grad inspirerer landmændene til at igangsætte handlinger, der bidrager til at forbedre bedriftens indtjening.

Projektets effekter forventes at omfatte en økonomisk forbedring af driftsresultatet med i gennemsnit ca. 50 t. kr. pr. heltidsbedrift. Det forventes at 50 pct. af heltidsbedrifterne anvender ét eller flere af resultaterne fra projektet. Effekterne indtræffer, når landmænd anvender projektets informationer og resultater som inspiration til at opnå bedre ressourceeffektivitet på egen bedrift.

Projektresultater:

AP 1:

Business Check Frats - 11. maj 2021
Til de mindre driftsgrene, som ikke er repræsenteret i BC-regnearket er der lavet selvstændige regneark for hver driftsgren, hvor man kan finde de primære analyser fra BC-regnearket, nemlig præsentationsarket og fraktilanalysen. BC Frats er et af disse regneark.

Business Check Frøavlere - 11. maj 2021
Til de mindre driftsgrene, som ikke er repræsenteret i BC-regnearket er der lavet selvstændige regneark for hver driftsgren, hvor man kan finde de primære analyser fra BC-regnearket, nemlig præsentationsarket og fraktilanalysen. BC Frøavlere er et af disse regneark.

Business Check Jersey øko - 11. maj 2021
Til de mindre driftsgrene, som ikke er repræsenteret i BC-regnearket er der lavet selvstændige regneark for hver driftsgren, hvor man kan finde de primære analyser fra BC-regnearket, nemlig præsentationsarket og fraktilanalysen. BC Jersey øko er et af disse regneark.

Business Check Kornavlere - 11. maj 2021
Til de mindre driftsgrene, som ikke er repræsenteret i BC-regnearket er der lavet selvstændige regneark for hver driftsgren, hvor man kan finde de primære analyser fra BC-regnearket, nemlig præsentationsarket og fraktilanalysen. BC Kornavlere er et af disse regneark.

Business Check Slagtekalve - 11. maj 2021
Til de mindre driftsgrene, som ikke er repræsenteret i BC-regnearket er der lavet selvstændige regneark for hver driftsgren, hvor man kan finde de primære analyser fra BC-regnearket, nemlig præsentationsarket og fraktilanalysen. BC slagtekalve er et af disse regneark.

Business Check Slagtekyllinger - 11. maj 2021
Til de mindre driftsgrene, som ikke er repræsenteret i BC-regnearket er der lavet selvstændige regneark for hver driftsgren, hvor man kan finde de primære analyser fra BC-regnearket, nemlig præsentationsarket og fraktilanalysen. BC slagtekyllinger er et af disse regneark.

Business Check Smågrise - 11. maj 2021
Til de mindre driftsgrene, som ikke er repræsenteret i BC-regnearket er der lavet selvstændige regneark for hver driftsgren, hvor man kan finde de primære analyser fra BC-regnearket, nemlig præsentationsarket og fraktilanalysen. BC Smågrise er et af disse regneark.

Business Check Æg 2020
Til de mindre driftsgrene, som ikke er repræsenteret i BC-regnearket er der lavet selvstændige regneark for hver driftsgren, hvor man kan finde de primære analyser fra BC-regnearket, nemlig præsentationsarket og fraktilanalysen. BC Æg er et af disse regneark.

Business Check viser også gode resultater for 2020
Foreløbige resultater fra Business Check 2020 svineproduktionen bragt i fagmagasinet svin i april.

Business Check Øko planteavlere - 11. maj 2021
Til de mindre driftsgrene, som ikke er repræsenteret i BC-regnearket er der lavet selvstændige regneark for hver driftsgren, hvor man kan finde de primære analyser fra BC-regnearket, nemlig præsentationsarket og fraktilanalysen. BC Øko planteavlere er et af disse regneark.

Business Check Øko planteavlere - 25. juni 2021
Opdatering  af regneark - Version 2.

Business Check Øko planteavlere - 8. oktober 2021
Opdatering af regneark - Version 3.

Business Check Kvæg 2020 (foreløbig)
Se foreløbigt datamateriale for Business Check Kvæg 2020. I materialet indgår driftsgrenene mælkeproduktion, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug.

Business Check Kvæg 2020 (endelig)
Se endeligt datamateriale for Business Check Kvæg 2020. I materialet indgår driftsgrenene mælkeproduktion, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug.

Business Check Planteproduktion 2020 (foreløbig)
Se foreløbigt datamateriale for Business Check Planteproduktion 2020. I materialet indgår driftsgrenene salgsafgrøder på planteavls- og svinebrug, sukkerroer og stivelseskartofler.

Business Check Planteproduktion 2020 (endelig)
Se endeligt datamateriale for Business Check Planteproduktion 2020. I materialet indgår driftsgrenene salgsafgrøder på planteavls- og svinebrug, sukkerroer og stivelseskartofler.

Business Check Svin 2020 (foreløbig)
Se foreløbigt datamateriale for Business Check Svin 2020. I materialet indgår driftsgrenene sohold med salg af 7 kg grise, sohold med salg af 30 kg grise og slagtesvin.

Business Check Svin 2020 (endelig)
Se endeligt datamateriale for Business Check Svin 2020. I materialet indgår driftsgrenene sohold med salg af 7 kg grise, sohold med salg af 30 kg grise og slagtesvin.

Business Check Slagtekalve 2020
Se datamaterialet for Business Check Slagtekalve 2020. I materialet indgår driftsgrenene for slagtekalve og salgsafgrøder for slagtekalveproducenter.

Business Check Slagtekyllinger 2020
Se datamaterialet for Business Check Slagtekyllinger 2020, hvor driftsgrenen slagtekyllinger indgår. Her får du et overblik over driftsgrenens resultater for 2020 og et billede af udviklingen fra tidligere år.

Business Check 2020: Udbytteudvikling korn og raps 
Udbytterne i salgsafgrøder i 2020 var overordnet set stabile til let faldende i forhold til 2019. En række specielle forhold spiller dog ind og kan forklare et varieret billede af udviklingen i udbytterne.

Business Check Vejledning
Vejledning i brugen af Business Check

Dansk griseproduktions konkurrenceevne 2020
Rapporten ser på på økonomien i dansk griseproduktion i forhold til europæiske lande samt nogle af de store griseproducerende lande på verdensmarkedet.

Dansk mælkeproduktionskonkurrenceevne i 2020
Rapporten ser på på økonomien i dansk mælkeproduktion i forhold til europæiske lande samt nogle af de store mælkeproducerende lande på verdensmarkedet.

De bedste bedrifter har et højt afkast i mælkeproduktionen
Der er stor forskel på de opnåede afkastningsgrader blandt danske mælkeproducenter. Uanset malkesystem og om gården er drevet konventionel eller økologisk, så kan der opnås solide afkast 

De bedste bedrifter har et høj afkast i mælkeproduktionen
Resultater fra Business Check 2020 mælkeproduktionen bragt i fagmagasinet kvæg i juni.

Den nyeste version af Business Check
Business Check for kvæg, svin og planteproduktion er nu opdateret med endelige resultater for 2020. Du finder desuden de endelige resultater 2020 for de mindre driftsgrene slagtekalve, smågrise, FRATS, slagtekyllinger m.m. 

Din Bundlinje Mark 2020
Regnearket er klar til brug med dataanalyser på baggrund af de årsrapporter for 2020, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 5. juli 2020. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.

Driftsgrensanalyse på frøafgrøder 2020 
Som noget nyt er der for 2020 udarbejdet Business Check for frøafgrøder. Den er udarbejdet på baggrund af 17 indrapporterede driftsgrensanalyser for frøavl.

Driftgrensanalyse for økologiske salgsafgrøder 2020
For 2020 er driftsgrensanalyserne for de økologiske salgsafgrøder på bedrifter uden malkekvæg indtil videre
udarbejdet på 28 bedrifter, så analysegrundlaget er relativt spinkelt, og resultaterne må tages med større forbehold
end normalt.

Driftsgrensanalyser for økologisk ægproduktion 2020
Få et overblik over driftsgrenens resultater for 2020 med datamaterialet for Business Check Økologisk Ægproduktion
2020.

Driftsgrensresultater 2013-2020
Foreløbige driftsgrensresultater 2020 samt historisk overblik - februar 2021.

Driftsgrensresultater 2013-2020
Foreløbige driftsgrensresultater 2020 samt historisk overblik - opdateret april 2021.

Driftsgrensresultater 2013-2020
Endelige driftsgrensresultater 2020 samt historisk overblik - august 2021.

Facebook - Kvæg
Opslag på Facebooksiden "Kvæg" om Benchmarking.

Foreløbige resultater 2020 
Foreløbige resultater for 2020 for driftsgrenene Mælk, Svin og Planter samt hele landbrugssektoren.

Fremstillingspriser grovfoder 2020 
På baggrund af udbytter og omkostninger fra Business Check 2020 er der beregnet fremstillingspriser på grovfoder. Udbyttet fra grovfoder var i 2020 som gennemsnit på et tilfredsstillende niveau, og høst af grovfoderet var for de fleste uproblematisk, og det smittede også af på omkostningerne. 

Fremstillingspriser korn 2020
Dansk planteproduktion oplevede i 2020 et mindre fald i indtjeningen i forhold til 2019. Faldet var dog begrænset og skyldtes primært et mindre fald i salgspriserne på korn, da såvel udbytter som omkostninger var stabile.

Gik du glip af SEGES præsentation af Business Check 2020?
De dugfriske tal for Business Check er udkommet. Og hvis du var forhindret i at deltage i vores webinar, så kan du se eller gense præsentationen på LandbrugsInfo.

Info om Business Check 2020-regnskaber
BC-regnearket er tilgængeligt i RegnskabsdataBank og opdateres hver nat. Vi vil i 2021 have fokus på, at vi også får udarbejdet BC på mindre driftsgrene som ægproduktion, økologiske planteavlere og frøavlere.

Hurtig oversigt over mælkeproduktion i et globalt perspektiv
Forstå den globale mælkeproduktion på 2 minutter med Word Dairy Map fra IFCN. Kortet giver et hurtigt overblik over udviklingen og status på den globale mælkeproduktion.

Mere end en halvering af resultaterne for smågriseproducenterne i 2020
Driftsgrensresultaterne for smågriseproducenterne viser mere end en halvering i driftsresultatet i forhold til 2019, men det ligger stadig over resultaterne i perioden 2016 til 2018.

Præsentation af Business Check 2020 slagtekalve resultater
Oplæg på DLBR slagtekalve sommerarrangement for 52 deltagere med fokus på årets resultater for slagtekalveproduktionen.

Præsentation 4. februar, SLF webinar om mælkeproduktion
Status på verdensmarkedet for mælk i 2020.

Rest til jordleje for salgsafgrøder 2020 
Danske planteavlere realiserede i 2020 resultater lidt under niveauet fra 2019. Som gennemsnit var udbytterne på niveau med 2019 og de totale omkostninger pr. ha ligeledes stabile. Til gengæld var der et mindre fald i priserne på korn.

Resultater fra Business Check 2020 slagtekalve
Foreløbige resultater bragt i DLBR slagtekalve nyhedsbrev.

Slagtegriseproducenterne opnåede igen gode resultater i 2020
De seneste år har der været store udsving i priserne på grise, hvilket naturligvis har haft en betydelig indflydelse på griseproducenternes økonomiske resultater. Udover at det påvirker afregningsprisen, har udsvingene i priserne også påvirket værdien af besætningen, da der har været store forskelle i priserne ved indgangen og udgangen af året. Det har dermed også påvirket årets resultat.

Webinar - Foreløbige resultater 2020
Foreløbige resultater for 2020 samt markedsvurdering.

Webinar Business Check 2020 - Kvæg i fokus
Gennemgang af de nyeste produktionstal og tendenser med fokus på de økonomiske nøgletal i forhold til mælke- og grovfoderproduktion, afkast og fremstillingspriser, samt hvordan tallene kan bruges aktivt. 

AP 2:

2020 blev det bedste år for planteavlerne de sidste 10 år
Omtale af økonomisk analyse i magasinet MARK september 2021.

AMS
Økonomisk undersøgelse af malkesystemet for større bedrifter.

Analyse af selvforsyning i foderproduktion for mælkeproduktionen
Notatet giver en status på selvforsyningen inden for foderproduktionen i mælkeproduktionen ud fra regnskabstal. Økologiske bedrifter har den største selvforsyning opgjort i kg tørstof med en spredning fra 65 til 95 pct, mens de konventionelle bedrifters niveau er fra 40 til 85 pct.

Arbejdsomkostninger
Vurdering af arbejdstid/-omkostninger ud fra normberegninger og data fra Danmarks Statistik.

Der er mange penge at hente i flere slæt - især for økologer
Landbrugsavisen, 15 maj 2021. Omtale af økonomiske beregninger af slætstrategi.

Få mere ud af det grønne guld
Bovilogisk, maj 2021. Omtale af økonomiske beregninger af slætstrategi.

Kvægnyt - Mælkeproducenternes økonomi er blevet mere robust
Det gennemsnitlige driftsresultat for mælkeproducenter landede i 2020 på hhv. 600.000 og 700.000 kr. for konventionelle og økologer, hvilket er det højeste i 10 år.

Likviditetsanvendelse i dansk landbrug
Historisk perspektiv på afdrag, privatudtræk & betalt skat hos mælke-, grise- & planteavlsproducenter.

Magasinet kvæg - Forbedret soliditet for mælkeproducenter i 2020
Driftsresultatet efter ejeraflønning blev i 2020 580.000 kr. i gennemsnit for alle mælkeproducenter. Hvilket er en forøgelse af resultatet på 150.000 kr. fra 2019.

Magasinet kvæg - Mælkeproducenterne har øget deres årlige afdrag på gælden
De seneste fem år har mælkeproducenterne i gennemsnit øget deres betaling af afdrag med 1.000 kr. pr. årsko.

Magasinet Svin - Forventningerne til priserne 2022
De økonomiske resultater for griseproducenter i 2020 viste tilbagegang, men resultaterne er på et fornuftigt niveau.  

Maskinstationsomkostninger i grovfoderproduktion 2020
Maskin- og arbejdsomkostninger i grovfoderproduktionen er overordnet set faldet fra 2019 til 2020. Faldet skyldes formodentlig, at 2019 bød på store udfordringer med at få høstet majshelsæden i det fugtige efterår.

Maskinomkostninger i salgsafgrødeproduktionen 2020
Ser man på salgsafgrødeproduktionen i 2020, ligger maskinomkostningerne inkl. arbejde overordnet set på et stabilt niveau for planteavls-, svineavls- og kvægbedrifterne i forhold til 2019.

Nyetablerede mælkeproducenters aktiv-masse afhængig af etableringsår
Der er undersøgt datamængde og -kvalitet og mulighed for at analysere nyetablerede mælkeproducenters aktivmasse afhængigt af virksomhedens etableringsår.

Podcast om likviditetsanvendelse i dansk landbrug
Historisk perspektiv på afdrag, privatudtræk & betalt skat hos mælke-, grise- & planteavlsproducenter.

Sådan gik det med økonomien for bedrifter med hovedproduktion mælk, grise og planter i 2020
Der er udarbejdet analyser af de økonomiske resultater på bedrifter med hovedproduktion af grise, mælk og planteavl. Læs, hvordan de enkelte produktionsgrene klarede sig i 2020, og se de detaljerede analyser her. 

Vandringsanalyse - Økologi
Økonomisk stærke virksomheder, der mindst to år i træk har tilhørt undersøgelsens bedste fjerdedel, har stor sandsynlighed for at holde det høje niveau. Større virksomheder samt virksomheder med god effektivitet i mælkeproduktionen har højere sandsynlighed for at have en stærk økonomi.

Webinar 27.04.21. Øget selvforsyning med gennem øget antal slæt
Kløvergræsmarken er den vigtigste kilde til protein hos en mælkeproducent. Det er muligt at øge proteinproduktionen, men det går ud over mængden af energi. Præsentation af indeholder økonomiberegning på om det er rentabelt at øget slæt antal.

Økologikongres 25.11.21. Øget selvforsyning med gennem øget antal slæt
Kløvergræsmarken er den vigtigste kilde til protein hos en mælkeproducent. Det er muligt at øge proteinproduktionen, men det går ud over mængden af energi. Præsentation af indeholder økonomiberegning på om det er rentabelt at øget slæt antal.

Økonomi frilandsgrise med træer
Plantning af træer i frilandsgrises folde har en positiv effekt på grisenes trivsel, medvirker til at optage CO2 og næringsstoffer og kan forøge biodiversitet. Notatet behandler omkostningerne ved et system med træer i foldene (træer i rækker, primært den hurtigtvoksende poppelhybrid OP42).

Økonomi økologiske driftsgrene
Grafisk præsentation af økonomi i de økologiske driftsgrene.

AP3:

Afrapportering på brugerundersøgelse
Landmændenes informationssøgning inden for økonomi- og virksomhedsoptimering.

Budgetsæsonen er over os
Der bliver lagt budgetter på bedrifter over hele landet. Her kan du finde værktøjer og gode råd til at komme godt i gang.

BUNDLINJEN: Bliv klog på ESG
Bundlinjen er et TV-magasin fra SEGES, som fokuserer på økonomi og virksomhedsledelse i landbruget.

BUNDLINJEN: Digitale muligheder
Bundlinjen er et TV-magasin fra SEGES, som fokuserer på økonomi og virksomhedsledelse i landbruget.

BUNDLINJEN: Generationsskifte
Bundlinjen er et TV-magasin fra SEGES, som fokuserer på økonomi og virksomhedsledelse i landbruget.

BUNDLINJEN: Ledelse og strategi
Bundlinjen er et TV-magasin fra SEGES, som fokuserer på økonomi og virksomhedsledelse i landbruget.

BUNDLINJEN: License to produce
Bundlinjen er et TV-magasin fra SEGES, som fokuserer på økonomi og virksomhedsledelse i landbruget.

Den samlede formidling af projektet på Facebook
Se den samlede formidling.

Facebook Live fra Stakildgaard om digital udvikling
Kom med på et spændende gårdbesøg, der blev sendt live på Facebook.

Kampagner i Landbrugsinfos nyhedsbreve
Se bannere på LandbrugsInfos nyhedsbreve.

Maskiner og Markteknik - dyrkning og håndtering af landbrugets afgrøder
På denne side samles artikler og undersøgelser om bl.a. tørring og opbevaring af salgsafgrøder, FarmTest, lovgivning om landbrugets køretøjer, maskinøkonomi og meget mere.

Maskinøkonomi for begyndere – og øvede
Maskinøkonomi kan være en kompleks opgave at komme helt i dybden med. Men sådan behøver det ikke at være. Derfor har vi samlet en række værktøjer, som kan hjælpe dig på vej.

Reklamevideo for Bundlinjen
Reklamefilm til sociale medier om TV-konceptet Bundlinjen.

SEGES lancerer nyt TV-magasin om økonomi og ledelse
Bundlinjen er et nyt TV-magasin, hvor eksperter svarer på spørgsmål om økonomi og ledelse i landbruget.

SEGES SATSER STORT PÅ NYT TV-KONCEPT
ESG, generationsskifte, ledelse og strategi. Det er bare nogle af de temaer, som SEGES belyser i det nye TV-magasin ”Bundlinjen”.

Sådan kommer du godt i gang med budgettet
Budgettet er et vigtigt værktøj, når du skal lægge planer for bedriftens fremtid. Det er det både for dig selv og i forhold til dine finansielle partnere.

Test og resultater af målrettet formidling - Arbejdspakke 3 - December 2021
Benchmarking og økonomiske analyser, der forbedrer bedriftens ressourceeffektivitet og indtjening.