Sund jord – en investering i dyrkningssikkerhed og udbytte

Projektansvarlig: Annette Vibeke Vestergaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at forbedre landbrugets produktivitet og økonomi og samtidig udøve positiv effekt på klima og miljø. Målet er at forbedre jordens frugtbarhed, gennem tiltag til at øge jordens kulstofindhold og begrænse jordbearbejdning og skadelig jordpakning. Endvidere sammensættes funktionelle efterafgrøder, som alle har jordforbedrende formål. Aktiviteterne er inddelt i 6 arbejdspakker, som hver især indeholder væsentlige emner til at fremme en sundere dyrkningsjord. I 2021 samles op på alle projektets resultater.

Der indgår jordpaknings- og jordbearbejdningsforsøg med relevante feltstudier og udbyttemålinger, test af nye analysemetoder og implementering af rådgivning om diagnosticering af jord og forbedringstiltag, målrettet såvel konventionelle som økologiske landmænd. I 2021 afholdes Danmarksmesterskab i frugtbar jord, hvor gennemførte tiltag til forbedringer vurderes ved deltagende landmænd. Der indgår desuden sammensætning og demonstrationer af efterafgrøder med funktioner målrettet jordens frugtbarhed, dvs. øget kulstoflagring, biologisk jordløsning og stor diversitet. Endelig indsamles viden om dyrkningssystemet Conservation Agriculture, og der måles for effekter på N-udvaskningen ligesom, der indsamles og formidles viden om opbygning af jordens frugtbarhed fra ind- og udland.

Effekter: Forbedret jordfrugtbarhed og reducerede pakningsskader mindsker udfordringerne med manglende vandholdende og -ledende evne, som vil øge dyrkningssikkerheden, mindske tabet af hjælpestoffer og på sigtøge udbytterne med 2-8 %.

Projektresultater:

AP1

Jordbearbejdning
Resultater 2021 fra de langvarige jordbearbejdningsforsøg i Jerslev og Aulum.

Jordpakning
Opsamling på forsøgsresultater fra 2010-2021, herunder konklusion på langtidseffekter af skadelig jordpakning herunder effekter af efterafgrøder.

 

AP2

Bannere til DM i Jordfrugtbarhed
Banner til nyhedsbrev, Email-signatur og websites.

Bliv Danmarksmester i jordfrugtbarhed
Artikel i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 5 i 2021

CASE: Erik brænder for jordfrugtbarheden
Hvis du lige som Erik gerne vil øge jordfrugtbarheden på din økologiske bedrift, så kan du få inspiration til arbejdet i artiklen her.

Danmarksmester i jordfrugtbarhed
Vinderen af DM i jordfrugtbarhed indenfor økologi blev Christian Bang fra Ørelykkegaard på Fyn. Fra Økologi, December 2021

Der er ikke noget, der hedder delvist pløjefri
Per Bo Hansen har dyrket jorden på Margård Gods pløjefrit siden 2012, og for ham har jorden første prioritet. 

DM i Jordfrugtbarhed 2021
Informationsbrev til konsulenter. I 2021 sætter Landbrug og Fødevarer og SEGES fokus på Jordfrugtbarhed, og i den anledning afholder vi Danmarksmesterskab i Jordfrugtbarhed. 

DM i Jordfrugtbarhed
Skal du være den første Danmarksmester i jordfrugtbarhed?

DM i jordfrugtbarhed - økologi og Sådan skaber du en levende og frugtbar jord
Præsentationer fra Økologikongres d. 25. november 2021

DM i jordfrugtbarhed
Youtube-videoer med de tre kandidater Karl Henning Mikkelsen, Eskild Romme og Christian Bang

Er du jordens bedste landmand?
Artikel i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 1 i 2021

Facebook-opslag
Den samlede formidling af projektet "Sund Jord - en investering i dyrkningsikkerhed og udbytte" på Facebook-siden "SEGES Økologi", "SEGES i marken" og "Økologikongres"

Fuktionelle efterafgrødeblandinger
Tre forsøg med frivillige efterafgrøder, for at kunne sammensætte efterafgrødeblandinger med positive egenskaber for jordens frugtbarhed.

Gert driver jorden efter regenerative dyrkningsprincipper
Artikel i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 4 i 2021

Jordens bedste landmand skal findes ved DM i jordfrugtbarhed

Jordfrugtbarhed har været meget i fokus de seneste år, og nu skal danmarks dygtigste indenfor disciplinen findes. Du kan stadig nå at være med.

Jordfrugtbarhed
Præsentation og markdemonstration på Det Økologiske Akademi, Skarrildhus d. 10. juni 2021

Motivationsfaktorer for at arbejde med jordens frugtbarhed
Analyse af Ditte Kjær Jacobsen, SEGES Strategi & Vækst

Motivation for at arbejde med jordfrugtbarhed og afholdelse af DM
Præsentation fra Jordbundens dag d. 6. december 2021 

Reduceret jordbearbejdning i økologisk jordbrug
Fokus på et robust sædskifte og et grønt plantedække er afgørende for at bevare kontrollen med ukrudtet ved reduceret jordbearbejdning i økologien

Reduceret jordbearbejdning i økologisk jordbrug - opdateret inspirationshæfte
Opdateret inspirationshæfte

Skal du være den første Danmarksmester i jordfrugtbarhed?
Nyhed på SEGES.dk. I 2021 sætter SEGES fokus på jordfrugtbarhed og kårer Danmarksmestre i frugtbar jord, henholdsvis økologisk og ikke-økologisk dyrket.

Økologer eksperimenterer uden plov - men det er svært
Artikel i Magasinet Mark nr. 5 2021

 

AP3

Albrecht-analysen - baggrund og anvendelse 
Artikel på LandbrugsInfo der beskriver baggrund for Albrecht-analysen med afsæt i litteraturgennemgang af Københavns Universitet.

Effekter af pløjning på jordens mikrobielle mangfoldighed og aktivitet
Undersøgelser i de to langvarige jordbearbejdningsdemoer i Danmark viste, at jordtypen var mere afgørende for sammensætningen af jordens mikrobiom end om der blev pløjet eller ej 

Jordens frugtbarhed og mikrobiologi
Præsentation fra Økologikongres d. 26. november 2021

Test af nye analysemetoder af jord og betydende parametre for udbyttet i vinterhvede
Rapport om sammenligning af analysemetoder, zonekort og hvedeudbytter

 

 

AP4

Efterafgrøder kan forbedre jordens dyrkningssikkerhed
Artikel i Magasinet MARK nr. 6, Juni 2021

Faktaark om efterafgrøder
Ti faktaark om forskellige efterafgrødearters egenskaber. Delt ud til landmænd på markarrangementer i 2021 sammen med en frøprøve

Markvandring om efterafgrøder og ledsagerafgrøder i raps
Kalenderevent på LandbrugsInfo om markvandring d. 1. november 2021

Notat vedrørende kulstof i efterafgrøderødder
Notat omhandlende kulstofoptagelse i rødder i efterafgrøder sået før og efter høst i to markforsøg

Program på markvandring om efterafgrøder og ledsagerafgrøder i raps
Program vedr. markvandring d. 1 november 2021 om efterafgrøder og ledsagerafgrøder i raps

Sådan etablerer og vælger du efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter
Vejledning  til Landbrugsinfo om etablering af arter fra plantedækkebekendtgørelsen 2021/2022

Vejkantsmøde om efterafgrøder i Ringsted
VKST og SEGES viser markforsøgene med efterafgrøder frem. 

 

AP5

Signifikant reduktion i total-kvælstof i jord ved conservation agriculture (CA)
Resultaterne af 70 jordprøver udtaget i første års hvede i hhv. 15 pløjede marker, 19 harvede marker og 35 direkte såede marker i 2019 og 2020, viser signifikant forskel mellem Nmin og totalt C- indhold ved forskellige jordbearbejdningsmetoder. Mineraliseringen af kvælstof påvirkes af jordbearbejningsinsigteten. 

Signifikant reduktion i total-kvælstof i jord ved conservation agriculture (CA)
Rapport

 

AP6

Conservation Agriculture: Uddrag fra international konference
Den 8. verdenskongres om Conservation Agriculture blev afholdt online, fra d. 21. juni – 23. juni 2021. Få et lille uddrag af de mange indlæg der blev holdt på kongressen.

DM i Jordfrugtbarhed: Mød vinderne
Danmarksmestrene i jordfrugtbarhed  2021 fundet, og der er kåret en vinder blandt økologer og en for andre dyrkningssystemer. Se videoer med vinderne og 4 andre dygtige landmænd

Er der liv i min jord
Artikel fra Gartner Tidende nr. 7 2021

Kom til Jordbundens Dag 2021
Tilmeld dig arrangementet Jordbundens Dag 6. december og hør spændende oplæg om jordens sundhed.  

Tjek dine jordes dyrkningssikkerhed
Artikel i Magasinet MARK nr. 4, April 2021