Biodiversitet i det nye årti – med landmanden i front

Projektansvarlig: Heidi Buur Holbeck

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at sikre, at Danmark også i fremtiden kan opretholde en effektiv landbrugsproduktion samtidig med, at nationale og internationale mål for biodiversitet bliver opfyldt. Målet er på en ny og involverende måde at formidle viden til landmænd om, hvor og hvordan de kan bidrage til at opfylde mål for biodiversitet. Der er behov for at omsætte de politiske mål for biodiversitet til praktisk og anvendelig viden, som landmændene kan forholde sig til og iværksætte på egen bedrift.

I 2020 er der udarbejdet et virkemiddelkatalog over de væsentligste barrierer, der kan stå i vejen for udvikling af en bæredygtig landbrugsproduktion i samspil med højere biodiversitetshensyn. Dette udredningsarbejde fortsætter i 2021, hvor det kvalificeres yderligere via inddragelse af ny viden bl.a. fra de 7 case-bedrifter, som følges over hele projektet. Disse case-landmænd bidrager gennem hele projektperioden med konkrete eksempler på, hvordan biodiversiteten kan forbedres, samt hvilke rammer og forudsætninger der kan stå i vejen for, at det kan lykkes. Landmændenes arbejde med at udviklebedriftens biodiversitet bliver fulgt, og erfaringerne formidlet. Biodiversitet er rykket langt op på den bæredygtighedsdagsorden, som tegner sig og inkluderer landbrugsproduktionen. Formidling af ny viden og inspiration fra ind- og udland er central, og skal foregå på en ny, aktiv og involverende form.

Effekten af projektet er, at landmænd opnår langt bedre viden og får større fokus på, hvilke indsatser der skal til for at sikre og fremme biodiversiteten. Det betyder, at landmænd kan arbejde proaktivt og målrettet på at medvirke til at opfylde målsætningerne for biodiversitet samtidig med, at produktionen er økonomisk rentabel.

Projektresultater:

AP1

Deltagelse i debatmøde
Oplæg til debatmøde på Naturmødet om arbejde med barriere for mere biodiversitet.

Oplæg for miljøchefer i DLBR
Viden om status og indsatser for biodiversitet.

 

AP2

Prisliste for naturtiltag
Beregningerne er baseret på ejendomme, der har fået udført et Naturtjek i 2020 i forbindelse på projektet "Biodiversitet i det nye årti"

 

AP3

Artikel til ALTINGET
Beskrivelse af væsentligste lovgivningsmæssige barrierer.

Artikel i Landbrugsavisen: Naturtjek
Artikel om erfaringer fra et naturtjek og baggrunden for naturtjek

Barrierer for den gode bioversitetsindsats i landbruget - katalog
Mange landmænd oplever en mur af barrrierer, der står i vejen for at finde de bedste løsninger for biodiversiteten.

Biodiversitet i det nye årti
Facebook-opslag fra projektet i 2021

Biodiversitet og græsning
Oplæg om biodiversitet og græsning for Kødkvægs- og deltidsudvalgets årsmøde LandboNord.

Case: 3 nemme tiltag som booster naturen
Svineproducent Torben Langer troede ikke, der var noget særlig natur på hans ejendom.

Case: Et Naturtjek gør verden lidt nemmere
Et Naturtjek har vendt mælkeproducent Flemming Juulsgaards tankegang.

Case: Naturtjek gav naturplejer ny viden om naturarealerne og konkrete anbefalinger
Frede Glud Stefansen er en ambitiøs naturplejer, som går op i at optimere naturen på de 125 ha, han har i sin varetægt. Det har han bl.a. gjort via et Naturtjek.

Case: Naturtjek skaber overblik og sammenhæng
Levende bælter, diger og træer.

Case: Naturtiltag kombineret med effektivt landbrug giver landmanden stor glæde
Effektiv planteproduktion kan sagtens forenes med at øge naturværdierne på bedriften. Det er både enkelt, billigt - og giver stor glæde, mener planteavler Søren B. Lausten.

Case: Overraskende enkelt at gøre noget godt for naturen
Sven-Aage har fået øjnene op for, hvor lidt der skal til for at hjælpe biodiversiteten på hans ejendom.

Deltagelse i 10th ATF seminar
Dagsorden fra Animal Task Force seminar: What livesock has to offer to biodiversity and healthe soils.

Det giver en god fornemmelse at hjælpe naturen
Effektiv planteproduktion kan sagtens forenes med at øge naturværdierne på bedriften. Det er både enkelt, billigt - og giver en stor glæde, mener planteavler Søren B. Laustsen.

Ekspert workshop afholdt i IPBES-samarbejdet  om biodiversitet og økonomi 
Dagsorden for deltagelse i ekspert workshop.

Faktaark om græsning og jagt
Læs mere i om græsning og jagt i faktaarket.

Folder til åbent landbrug: Landmanden som naturforvalter
Pjece til åbent landbrug, om hvad landmænd gør for naturen.

Få mere natur på landbrugsbedriften med et Naturtjek
Ofte skal der meget lidt til for at hjælpe naturen og øge biodiversiteten på landbrugsbedriften.

Hvilke muligheder og begrænsninger giver EU's landbrugspolitik for landmandens indsats for natur og biodiversitet.
Oplæg om biodiversitet og CAP.

Hvordan arbejder SEGES med biodiversitet?
Oplæg på L&F medlemsmøde om biodiversitet.

Katalog over 5 vigtigste barrierer
Barrierer for biodiversitet

Kvægmand får naturpris på 200.000 kr. for værdifuld naturpleje
Naturplejer Martin Sandager har med stor entusiasme kastet sig ud i et ambitiøst naturforvaltningsprojekt med det formål at genskabe en lysåben hedemose. For sin indsats modtager han 15. Juni Fondens Naturpris på 200.000 kr.

LinkedIn opslag 2021
Opslag på LinkedIn fra projektet i løbet af 2021.

Manual til bedriftens naturværdier
Virkemiddelkatalog over naturværdierne på landbrugsbedriften. 

Naturtjek gav ny viden om naturarealer og konkrete råd
Naturplejer: Frede Glud Stefansen er en ambitiøs naturplejer, som går op i at optimere naturen på de 125 ha, han har i sin varetægt. Det har han bl.a. gjort via et Naturtjek.

Ny bog om at styrke naturen og biodiversiteten på gården
Få ny viden og gode råd om biodiversitet på bedriften i bogen Landmanden som naturforvalter. 

Ny folder: : Landmanden som naturforvalter - Sådan hjælper landmanden naturen
Du kan bruge denne folder, hvis du gerne vil fortælle din omverden mere om, hvordan landmænd arbejder med naturtiltag der virker.

Ny side på landbrugsinfo samler viden om biodiversitet og naturforvaltning
Temasiden giver nem adgang til den nyeste viden, inspiration og anbefalinger til, hvordan du forvalter naturen og biodiversiteten bedst muligt og samtidigt tilgodeser en bæredygtig landbrugsproduktion.

Opfølgning på studietur
Erfaringer indsamlet på studietur om genforvildet natur i DK.

Oplæg på Vand og naturkonference
Nye naturpolitiske initiativer.

Overraskende enkelt at gøre noget for naturen omkring bedriften
Sven-Aage Steenholdt er ikke meget for højtravende snak om biodiversitet. Men et Naturtjek åbnede hans øjne for, hvor lidt der skal til for at hjælpe naturen på bedriften – og hvor stor en glæde det faktisk giver ham. 

Referat fra 10th ATF seminar
Referat fra deltagelse i Animal Task Force seminar: What livesock has to offer to biodiversity and healthe soils.

Rewilding og naturnationalparker
Oplæg på L&F medlemsmøde om rewilding.

Råfilm om naturpleje hos Peter Hindbo
Råfilm (i MFX-format), hvor landmand Peter Hindbo fortæller om græsning og etablering af ny natur. Råmaterialet vil blive bearbejdet og publiceret i 2022. 

Oplæg om biodiversitet hos landmanden med fokus på Naturtjek som rådgivningsværktøj og erfaringer fra landmændene.

Svineproduktion og natur går hånd i hånd
Jens Gammelgaard havde ikke alt for høje forventninger til det Naturtjek, han fik gennemført sidste år.

Video om naturpleje med Frede Glud Stefansen
Frede Glud Stefansen fra Ulfborg passer og plejer med glæde sine naturarealer, og han får masser igen.

Video om naturpleje med Lars Thomsen
Med hjælp fra Agri Nord fik Lars Thomsen samlet sine mange forskellige tilsagn i et plejegræstilsagn uden grundbetaling.

Video med naturtiltag oversat til engelsk
Landmanden Torben fortæller om sine erfaringer med at få lavet et naturtjek.

Video om naturpleje med Sven-Aage Steenholdt
Det var et NaturTjek fra SEGES, der ændrede hele Sven-Aage Steenholdts syn på naturen. 

Video om naturpleje med Søren B. Laustsen
Et Naturtjek fra SEGES gav planteavler Søren B. Laustsen troen på, at mange små tiltag sagtens kan gøre en stor forskel for naturen.

Vildere natur i Nordjylland
Oplæg om landbrug og vild natur.

Vildt- og bivenlige tiltag behøver ikke at blive slået årligt
På udvalgte arealer kan du lade plantedækket stå i flere år og samtidig opfylde betingelserne for Grundbetaling og Grøn støtte.

Værd at vide om helårsgræssende dyr i naturen 
Folderen kan du udlevere til de gæster, der besøger de naturarealer som dine kvæg afgræsser. 

Værd at vide om biodiversitet
Pjece om biodiversitet samt, hvad der værd at vide om biodiversiteten.

Værd at vide om helårsgræssende dyr i naturen
Folderen kan du udlevere til de gæster, der besøger de naturarealer som dine kvæg afgræsser. 

Workshop: Fremtidens løsninger for landbrugets bidrag til at fremme biodiversiteten
Workshoppen var en opfølgning på de 4 workshops som blev holdt i projektet i 2020 for samme deltagerkreds.