Konkurrencedygtig og markedsbaseret produktion af afgrøder til fødevarer

Projektansvarlig: Mette Damborg Hansen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at styrke primærproduktionens og fødevarevirksomhedernes afsætningspotentiale ved at fremme og målrette en bæredygtig produktion af plantebaseret protein og højværdiegenskaber til fødevarer og drikke. Målet er at etablere et solidt fagligt fundament for at øge dyrkningen og anvendelsen af dansk dyrkede afgrøder til fødevarer og drikke samtidig med, at der sikres et overblik over eksisterende og nye afsætningsmuligheder gennem forbrugerindsigter og brugerdrevet innovation.

Aktiviteter:- Der opbygges og videreudvikles en vidensbase for afgrødepotentialet i primærsektoren, som samler national og international viden om arter og sorter, der viser potentiale som ingredienser i fødevarer og plantedrikke.- Konventionelle og økologiske dyrkningsmæssige tiltag indenfor nye og kendte afgrøder afprøves under danske forhold, for at undersøge afgrødekvaliteten.- For at sikre fokuseret og dybdegående innovation, inviteres primærleddet, virksomhedssektoren og afsætningsleddet til værdikæde-workshops. Her præsenteres indsigter fra projektets videnindsamling, og rammen bliver sat for tættere samarbejde i værdikæden.- Projektets viden og resultater samles, demonstreres og formidles bredt i hele værdikæden for at sikre, at den øgede efterspørgsel på plantebaserede fødevarer og drikke kan dækkes af dansk producerede afgrøder.

Effekten af projektet er, at danske landmænd har bedre muligheder for at sikre forsyningen af dansk produceret afgrøder til både fødevareindustrien, dagligvarehandlen, foodservice og dermed forbrugerne. Det forventes, at konsummarkedet vil give højere priser end produktion af husdyrfoder. Dermed vil projektet bidrage til en bedre økonomi på den enkelte landbrugsbedrift.

Projektresultater:

AP1

Bedre end Tinder: Her er din nye protein-partner
Artikel i LandbrugsAvisen.

Bælgplanter til fødevarer: Nyt værktøj skal føre producenter og aftagere sammen
Et digitalt Danmarkskort med placering af producenter og aftagere af danske bælgplanter skal styrke produktionen og distributionen af plantebaserede fødevarer.

Bælgplanternes Danmarkskort: Landmænd og fødevareproducenter skal føres sammen
Artikel i Effektivt landbrug.

Danske bælgfrugter - fødevaresikkerhed, grænseværdier for kemiske forureninger og egenkontrol
Ny folder om danske bælgfrugter og hvad der er værd at vide om fødevaresikkerhed, grænseværdier for kemiske forureninger og egenkontrol.

Efterspørgslen på danske proteinafgrøder til plantebaserede fødevarer
Det globale marked for plantebaserede fødevarer vokser. Ifølge en ny markedsanalyse forventes den årlige vækstrate i omsætningen at blive ca. 12 % fra 2020-20271. En ny rapport giver et indblik i, hvilke afgrøder det danske fødevareerhverv efterspørger.

Fakta om planteproteiners vej fra plante til fødevarer
En oversigt over afgrøder med specielle højværdiegenskaber, som målrettes primær- og fødevareproducenter.

Matchmaking mellem fødevareindustrien og danske producenter af bælgfrugter
Nyt Danmarkskort skal skabe kontakt mellem fødevareindustrien og danske producenter af bælgplanter

Nu lancerer landbruget bælgplanternes Danmarkskort
Artikel i LandbrugsAvisen.

Nu lancerer landbruget bælgplanternes Danmarkskort
Artikel i Maskinbladet.

Nyt Danmarkskort skal matche landmænd med plantebaserede selskaber
Artikel i Agriwatch.

 

AP2

Dyrkning af markært, hestebønner, lupiner, linser og kikærter til fødevarer under ikke økologiske dyrkningsbetingelser
Der er under ikke økologiske betingelser gennemført: 2 forsøg med 8 eksempler på typer af sorter af markært, 2 forsøg med 6 eksempler på typer af sorter af hestebønner, der er anlagt 2 forsøg med 6 sorter af lupin inklusive to sorter af hvid lupin, 2 forsøg med 3 typer af linser der er afprøvet ved to såtidspunkter og et forsøg med to sorter af kikærter og 3 udsædsmængder.

Dyrkning af markært, hestebønner, lupiner, linser og kikærter til fødevarer under økologiske dyrkningsbetingelser
Der er under økologiske betingelser gennemført: 2 forsøg med 8 eksempler på typer af sorter af markært, 2 forsøg med 6 eksempler på typer af sorter af hestebønner, 2 forsøg med 6 sorter af lupin inklusive to sorter af hvid lupin, 2 forsøg med 3 typer af linser der er afprøvet ved to såtidspunkter og to forsøg med to sorter af kikærter og 3 udsædsmængder. 

Dyrkning af økologiske kikærter
Dyrkningsvejledning til dyrkning af økologiske kikærter

Dyrkning af økologiske linser
Dyrkningsvejledning til dyrkning af økologiske linser

Dyrkning af økologiske lupiner
Dyrkningsvejledning til dyrkning af økologiske lupiner

Dyrkning og markedet / afsætning
Temamøde: Øko-protein, muligheder og handelspris.

Linser er et godt bud på en af fremtidens proteinafgrøder
Artikel i MARK 11, Månedens forsøg.

Markvandringer i Bredebro, Odder og Bornholm
Økologiske Landsforsøg 2021.

Oversigt over forsøgsplaner og enkeltforsøg
Samling af links til forsøgsplaner og resultater

Program for markvandring på Bornholm den 30. juli 2021

Program for markvandring i Bredebro den 24. juni 2021

Program for markvandring i Odder den 14. juni 2021

Program for markvandring i Sønderjylland d. 30. juni 2021
Fremvisning af forsøg med ærter og hestebønner til konsum.

Økologiske Landsforsøg 2021
Artikel i ØIJ nr 4 om de Økologiske Landsforsøg 2021.

AP3
Bælg & Business - begivenhed på 4 lokationer og datoer
Efterspørgslen på lokale plantebaserede fødevarer og drikke stiger, og det skaber nye grønne forretningsmuligheder. Vi byder landmænd, planteavlsrådgivere, virksomheder, grossister, dagligvarekæder og foodservice velkommen til dage med grøn forretning.

Bælg & Business - fælles program for 4 workshops
Efterspørgslen på lokale plantebaserede fødevarer og drikke stiger, og det skaber nye grønne forretningsmuligheder. Vi byder landmænd, planteavlsrådgivere, virksomheder, grossister, dagligvarekæder og foodservice velkommen til dage med grøn forretning.

Idekatalog: Oplev stemningen og hør om fremtidens planteproteiner fra deltagerne på Bælg & Business på Maltfabrikken i Ebeltoft 
Engagementet og iderigdommen var stor blandt deltager på årets 4 Bælg & Business events. Se videoen og bliv klogere på hvilke potentialer og barrierer der eksistere blandt deltagerne på Bælg & Business i Ebeltoft.

Idekatalog: Oplev stemningen og sprudlende ideer fra deltagerne på Bælg & Business på Maltfabrikken i Ebeltoft 
Engagementet var stor blandt deltagerne på årets 4 Bælg & Business events. Mærk den gode stemning og det store engagement blandt deltagerne på Bælg & Business i Ebeltoft i denne video.

Oplev Bælg & Business - hvad rør sig i værdikæden for plantebaserede fødevarer
I videoen får man et indblik i hvad der rør sig af barrierer og potentialer i værdikæden for plantebaserede fødevarer.

Værdikæden skal hænge sammen, hvis vi skal spise grønnere
Der er god grund til at :yrke mere planteprotein på de danske marker. Det mener de hos Landbrug & Fødevarer, der sammen med resten af værdikæden vil styrke produktionen af plantebaseret protein i Danmark.

AP4

Fødevaredagen 2021 hvor gode råvarer mødes
Session på fødevaredagen om bælgplanter til plantebaserede fødevarer

Grønne proteiner - Business cases
2 eksempler på Business Cases, der illustrere markedspotentialet i værdikæden.

Lokale bælgplanter til danskernes klimavenlige og sunde måltider
De nye kostråd anbefaler at spise 100 g bælgfrugter om dagen. Det medfører at efterspørgslen stiger blandt fødevarevirksomheder, detail, foodservice og forbrugerne. De danske landmænd er klar til at geare produktionen op i takt med efterspørgslen.

Lærke og Mette lærer landmænd at tjene penge på hestebønner, kikærter og linser
Det skorter ikke på landmænd, der vil dyrke danske planteproteiner i form af hestebønner, kikærter og linser. Lærke Kristine Lund og Mette Damborg Hansen hjælper bælgplanterne ud på danske marker og markeder med en række workshops.

Oplæg på Ernæringsfokuskonferencen
Oplæg om plantebaserede fødevarer baseret på klimavenlige bælgplanter.

Oplæg på Kontaktmøde
Oplæg om plantebaserede fødevarer på Kontaktmøde.

Oplæg på Plantekongressen
Sådan kommer du i gang med plantebaseret fødevareproduktion.

Session på Økologikongres
Oplæg om bælgplanter på Økologikongres.

Webinar
Webinar - facts & fake news om bælgplanter.