Baltic Waterdrive

Projektansvarlig: Frank Bondgaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formål: Baltic Waterdrive vil gennem international vidensdeling være med til at øge det lokale samarbejde om løsninger til en målrettet vandmiljøindsats, der går hånd i hånd med effektiv landbrugsproduktion. Målet er en mere effektiv miljøindsats til gavn for vandmiljø og natur. Dette gøres ved at styrke miljørådgiveres rolle i samarbejdet mellem lokale landboforeninger, myndigheder og landbrugsbedrifter. Baltic Waterdrive vil igennem et netværk af aktører i Østersøregionen optimere landmandens forvaltning af egne vandressourcer og økosystemer og dermed også optimere udbytte og indtjening.

Projektet har fokus på at implementere godkendte og kommende drænvirkemidler, vådområde- og lavbundsprojekter i 1-2 oplande gennem involvering af lodsejerne i lokalområdet. I WP1 foretages løbende projektafrapportering og projektadministration. I WP2 er der fokus på samarbejde mellem lodsejere, landbrugsrådgivningen, landboforeninger, kommuner og myndigheder med hovedfokus på vandmiljø. Der foretages individuelle bedriftsbesøg, gennemføres workshops i fokus-grupper og afholdes følgegruppemøder. Websiden ’The Participartory toolbox’ på Landbrugs-Info vil blive udviklet med erfaringer, succeshistorier, fokusgruppemøder og case-områder i ind- og udland. IWP3 vil der i samarbejde med projektpartnere være fokus udveksling af viden om miljøvirkemidler for at sikre, at viden kommunikeres ud internationalt.

Effekter: I Baltic Waterdrive vurderes der, hvor mange vådområder og drænvirkemidler der potentielt kan etableres i 1-2 ID15 oplande. Baltic Waterdrive arbejder med fokus på den brede vandforvaltning, samarbejde og involvering af alle parter i vandforvaltningen. Indikatorerne der måles på, er antal bedriftsbesøg, lodsejernes accept og antallet af ansøgninger til minivådområder, vådområde- og lavbundsprojekter.

PROJEKTRESULTATER:

 

AP2

Artikel i Effektiv landbrug
Centrovice bygger bro over Odense Fjord.

Catchment officers and new services – water and landscape management
Program i 2. temamøde/workshop i arbejdspakke 2 i Waterdrives afslutnings onlinekonference om oplandskonsulenter i Østersøregionen.  Baltic Sea Regional Conference on Water Management in Agricultural Landscapes
”Working for ecosystem services, food security and rural development in the Baltic Sea Region”.

Dansk webside om Waterdrive
Se den danske hjemmeside i projektet.

Facebook nyheder
Læs facebook nyheder om Waterdrive.

Fjernsynsudsendelse i TV2 news 19.30 7. juni
Fælles indsats for fjorden og fiskene.

Fyns stiftidende
Landbruget kickstartede redningsaktion for Odense Fjord.

Indslag i TV2 news om vandmiljø
TV2 News 7. June kl. 22.00

International Waterdrive konference i Kaliningrad. SEGES deltog med præsentationen Environmental measures and the catchment officers in Denmark
Presentation af Frank Bondgaard til zoom-online konference i Kaliningrad med titlen Water sector in agriculture: trends in the Baltic Sea Region and Russian experience of Waterdrive project.

Landbruget kickstartede redningsaktion for Odense Fjord
Waterdrive i Fyns Stiftstidende.

Local Participatory Toolbox. A cross-sector participatory handbook for smarter water management in agricultural landscapes
Lokal  værktøjskasse til involvering. En tværsektoriel involveringshåndbog for smarterevandforvaltning i landbruget. 

Multi-actor cooperation for joint action - participation and leadership  - afslutningskonference
1. Temamøde/workshop i arbejdspakke 2 i Waterdrives afslutnings onlinekonference om lederskab og multifunktionelt samarbejde. Baltic Sea Regional Conference on Water Management in Agricultural Landscapes
”Working for ecosystem services, food security and rural development in the Baltic Sea Region”

Multi-actor cooperation for joint action - participation and leadership - workshop
Den første workshop i Waterdrives afslutnings onlinekonference om lederskab og multifunktionelt samarbejde.Baltic Sea Regional Conference on Water Management in Agricultural Landscapes

Multi-actor cooperation for joint action - working for ecosystem services, food security and rural development in the Baltic Sea Region
1. Temamøde/workshop i arbejdspakke 2 i Waterdrives afslutnings onlinekonference om lederskab og multifunktionelt samarbejde. Baltic Sea Regional Conference on Water Management in Agricultural Landscapes ved Mads Lægdsgaard.

Mød oplandskonsulenter og miljørådgivere i Østersøområdet
Waterdrive afslutnings onlinekonference med 11 selvstændige workshops.

Mødeprogram for partnerskabet 7. juni
Se mødeprogram.

Møde i Waterdrive mellem landbrugsorganisationer og miljø- og landbrugsrådgivere
Presentation til møde med landmænd og landbrugsrådgivere om hvordan vandforvaltningen kan styrkes i Østersøområdet den 16. juni 2021.

Møde i Waterdrive mellem landbrugsorganisationer og miljø- og landbrugsrådgivere
Program til  zoom-online møde med landmænd og landbrugsrådgivere om hvordan vandforvaltningen kan styrkes i Østersøområdet den 16. juni 2021.

New services for water management in agricultural landscapes - a catalog of ideas and experiences
Kataloget "Nye rådgivningsmetoder til vandforvaltning i landbruget - et katalog med ideer og  erfaringer. Kataloget har hovedfokus på oplandskonsulenternes arbejde i Sverige, Polen, Finland og Danmark.

Notat vedrørende koncept for fremtidens lokalbaserede vandplaner i oplandet til Odensefjord – Waterdrive
Referat om 3 gennemførte workshops i oplandet til Odense Fjord i 2021.

Nyhedsbreve i Waterdrive
Læs mere på hjemmesiden.

Polsk webside: local participatory toolbox
Se den polske hjemmeside i projektet.

Polsk test webside med undervisningsmateriale
Polsk test webside med undervisningsmateriale. Ikke færdig pr. 26.01.22. Der vil komme et andet link senere.

Samarbejde om vandmiljøforbedring i Odense Fjord
En række store fynske virksomheder, institutioner og organisationer er gået sammen i et unikt samarbejde om at forbedre miljøforholdene i Odense Fjord. Parterne har påtaget sig et ansvar for at passe på naturen i og omkring fjorden. Odense Fjord har et smukt og varieret miljø, som rummer vigtige levesteder for både dyr og planter. De centrale parter er gået sammen om at bringe Odense Fjord i god økologisk tilstand på en måde, der er bæredygtig for både miljø og erhverv. Det sker med afsæt i nyeste tilgængelige viden om tilstanden i fjorden og dennes presfaktorer.

TV2 News webartikel 7. June 2021
Lystfisker håber på renere vand: Nu skal Odense Fjord have det bedre.

Video: Lokalt samarbejde baner vej for det gode vandmiljø
I Danmark arbejdes der på flere fronter for at forbedre vandmiljøet. Involvering af lodsejerne er en vigtig brik for at skabe gode løsninger. Se video, som giver status på de danske tiltag.

Waterdrive: Erfaringer fra oplandskonsulenternes arbejde i Østersøregionen
SEGES har siden foråret 2019 været en del af et tæt miljøsamarbejde med landene rundt om Østersøen. Samarbejdet er foregået under projekttitlen Waterdrive og skal undersøge, hvordan man effektivt kan implementere miljø- og klimatiltag i hele regionen.

Waterdrive - local multiactor cooperation
Video om vandmiljøindsatsen i Odense Fjord. Miljøtilstand, oplandkonsulenter, minivådområder, kollektive opstartsmøder og partnerskaber. I Danmark arbejdes der på flere fronter for at forbedre vandmiljøet, og lodsejerne involveres i at finde holdbare løsninger.
Hør om miljøtilstanden i Odense Fjord og et nyt partnerskab mellem en række interessenter, som arbejder på at forbedre fjordens tilstand. Mød også en landmand, som har etableret en minivådområde og hans oplandskonsulent. Endelig kommer du med til et såkaldt kollektivt opstartsmøde, hvor landmændene i fællesskab byder ind med løsninger. 

Waterdrive online møde med titlen: Catchment officers and new services – water and landscape management
Presentation i 2. temamøde/workshop i arbejdspakke 2 i i Waterdrives afslutnings onlinekonference om oplandskonsulenter i Østersøregionen. Baltic Sea Regional Conference on Water Management in Agricultural Landscapes. Baltic Sea Regional Conference on Water Management in Agricultural Landscapes - ”Working for ecosystem services, food security and rural development in the Baltic Sea Region".

Waterdrive online møde med titlen: Catchment officers and new services – water and landscape management
Youtube optagelse i 2. temamøde/workshop i arbejdspakke 2 i Waterdrives afslutnings onlinekonference om oplandskonsulenter i Østersøregionen. Baltic Sea Regional Conference on Water Management in Agricultural Landscapes. Baltic Sea Regional Conference on Water Management in Agricultural Landscapes - ”Working for ecosystem services, food security and rural development in the Baltic Sea Region”.

Waterdrive online møde med titlen: Catalogue of measures – supporting multiple ecosystem services
Mødeprogram for Waterdrive online workshop nr. 4 i arbejdspakke 3.

Waterdrive online møde med titlen: Interactive digital portal for action - tools and living labs
Mødeprogram for Waterdrive online workshop nr. 5 i arbejdspakke 2.

Waterdrive online møde med titlen: Interactive digital portal for action - tools and living labs
Præsentation i  Waterdrive online workshop nr. 5 i arbejdspakke 2. Collective start-up meetings in Denmark and supportive interactive digital solutions.pptx

Waterdrive online møde med titlen: Interactive digital portal for action - tools and living labs
Youtube video.

Waterdrive online møde med titlen: Rewetting and sustainable use of peatlands
Mødeprogram.

Waterdrive online møde med titlen: Rewetting and sustainable use of peatlands
Præsenttaion på onlinekonferencen. 

Waterdrive partnermøde “Presentation of National Pathway 
Presentation af Frank Bondgaard til partnermøde den 15. juni 2021 om status på nationale spor.

Waterdrive partnermøde d. 16. og 17. marts 2021
Materiale anvendt på Waterdrive partnermøde. Arbejdet med Nationale scenarier.

Waterdrive partnermøde d. 16. og 17. marts 2021 
Materiale anvendt på Waterdrive partnermøde. Arbejdet med New service kataloget.

Waterdrive partnermøde d. 16. og 17. marts 2021 
Materiale anvendt på Waterdrive partnermøde. Fremdrift og læring i demonstrationsområder.

Waterdrive partnermøde d. 16. og 17. marts 2021
Materiale anvendt på Waterdrive partnermøde. Hvad har vi lært.

Waterdrive partnermøde d. 16. og 17. marts 2021 
Program for partnermødet. 

Waterdrive partnermøde d. 11. og 12. maj 2021
Presentation af Frank Bondgaard, SEGES til workshop om nye innovative løsninger og vigtige nøgleresultater i 8 Waterdrive-demonstrationsområder.

Waterdrive partnermøde d. 11. og 12. maj 2021
Presentation af Magnus Ljung, SLU til workshop om nye innovative løsninger og vigtige nøgleresultater i 8 Waterdrive-demonstrationsområder.

Waterdrive partnermøde d. 11. og 12. maj 2021

Program til  zoom-online workshop om nye innovative løsninger og vigtige nøgleresultater i 8 Waterdrive-demonstrationsområder.

Waterdrive webside i Letland
Se hjemmesiden for Letland i projektet.

Workshop om Vandmiljø Odense Fjord
Program og formål med workshop: Vi vil skabe god økologisk tistand i Odense Fjord gennem en lokal forankret tilgang på en måde, der er bæredygtig for både miljø og erhverv. 

Workshop om Vandmiljø Odense Fjord - presse
Fælles Indsats for fjordene og fiskene. TV2 news 19.30 7. juni.

Workshop om Vandmiljø Odense Fjord - presse
Effektivt landbrug.

Workshop om Vandmiljø Odense Fjord - presse
Waterdrive TV2 News artikel.

Youtube: Catchment officers and new services – water and landscape management
Water and landscape management.

Youtube: Multi-actor cooperation for joint action - working for ecosystem services, food security and rural development in the Baltic Sea Region


AP3

International Waterdrive konference i Kaliningrad
Program til zoom-online konference i Kaliningrad med titlen Water sector in agriculture: trends in the Baltic Sea Region and Russian experience of Waterdrive project.

Leadership manual
Lederskabsmanual for miljøprojekter udarbejdet af Sveriges Landbrugsuniversitet.

Waterdrive case areas - Overview 2019-2021 
En samling af hovedkonklusionerne i Waterdrive case-områder. Beskrivelse af området samt implementerings- og investeringsplaner.

Waterdrive online møde med titlen: Catalogue of measures – supporting multiple ecosystem services
Præsentation af det danske virkemiddelkatalog på online workshop nr. 4 i arbejdspakke 3.


AP4

Waterdrive online møde med titlen: Strengthening policy frameworks – water management in agricultural areas of the Baltic Sea Region
Mødeprogram for Waterdrive online workshop nr. 9 i arbejdspakke 4.

Waterdrive online møde med titlen: Strengthening policy frameworks – water management in agricultural areas of the Baltic Sea Region 
Præsentation i  Waterdrive online workshop nr. 9 i arbejdspakke 4 med titlen: New Danish policy initiative for local level action.


AP5

Danish National Pathway - Going local for more efficient watermangement 2021-2030 watermanagement
Et kort beskrivelse af et fornyet samarbejde i den danske vandforvaltning basret på arbejdet i Waterdrive Intereg og WaterCoG,The North Sea Region Programme 2014 - 2020.

Waterdrive partnermøde “Presentation of National Pathway
Program til  zoom-online partnermøde den 15. juni 2021 om status på nationale spor.