En attraktiv og sikker arbejdsplads på landet

Projektansvarlig: Helle Birk Domino

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er ved hjælp af relevante aktører i en fælles indsats at forebygge ulykker og nedslidning i landbruget og skabe mere sikre og attraktive arbejdspladser. Målet er at sikre fokus på arbejdsmiljø og opnå en forbedret sikkerhedskultur ved at inddrage relevante aktører, udvikle værktøjer og vidensformidle. Målgruppen nås ved hjælp af forskellige medier og via gode ambassadører.

Aktiviteterne i projektet er fordelt i 4 arbejdspakker, der alle sigter til at udbrede og involvere så mange interessenter som muligt i indsatsen for at skabe sikre og attraktive arbejdspladser. I projektet indgå samarbejde medleverandører og producenter af maskiner for sammen at undersøge mulighederne for at forebygge maskinulykker (AP1). Dertil fastholdes det nyopstartede tværfaglige netværk for professionelle ressourcepersoner omkring sikker håndtering af store dyr, så forebyggelse af ulykker integreres som en naturlig del af de ydelser, der leverestil landmanden (AP2). For at støtte op om den voksende interesse for at drøfte forbedringer af arbejdsmiljøet vil projektet ved at besøge eksisterende erfagrupper, oprette nye og indsamle erfaringer og anbefalinger til viderebrug ved erfagruppemøder (AP3). Vigtigt er det også for at sikre og udbygge det fortsatte fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø på arbejdspladserne at der indhentes og formidles ny viden om for eksempel konkrete risikomomenter, gode løsninger og nye værktøjer (AP4).

Effekten er på kort sigt sikker adfærd og forbedret sikkerhedskultur på det enkelte landbrug, der implementerer værktøjerne og på længere sigt en gradvis implementering af et mere sikre landbrug. I dag udfordres erhvervet i den grad i forhold til at rekruttere og fastholde de gode medarbejdere. Forbedret sikkerhedskultur vil gavne erhvervetog bidrage til mange attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække god værdifuld arbejdskraft og skaber der med også mulighed for bedre bundlinje.

Projektresultater:

AP1

Børn og traktorer  - en del af livet på landet
Store maskiner er fascinerende  - ikke mindst for børn. Og på landet har der altid været tradition for, at børn er involveret i arbejdet. Men der er klare regler for, hvordan og hvornår børn må være med på traktoren - få styr på dem her

Faktaark: Minilæsseren er uundværlig, men pas på
Faktaark om minilæsseren

Klistermærker med QR kode
Klistermærker med QR kode ind til video om sikker arbejde med minilæssere

Minilæsseren er uundværlig – sådan bruger du den sikkert
Minilæsseren er den læssemaskine, der er involveret i flest arbejdsulykker. Alt for ofte går det alvorligt galt, når man kommer i klemme under en væltet minilæsser eller får halmballer ned over sig. Og alt for ofte bliver ulykkerne forværret, fordi maskinens sikkerhedsudstyr ikke bliver brugt.

Notat
Notat over korrespondancer med maskinkyndige, leverandører etc

Ulykker i landbruget - Fokus på læssemaskiner
Notat

Video: Sikkert arbejde med minilæsseren
Minilæsseren er et nyttigt værktøj, som mange landmænd bruger dagligt. Desværre er maskinen ofte repræsenteret i ulykkestatistikken. Se hvordan du arbejder sikkert med maskinen. Hver dag.

 

AP2

Case: Brug din staldrådgiver til at sætte fokus på sikkerhed ved håndtering af køerne
En stald skal være et trygt og sikkert sted for både mennesker og dyr. Tag derfor en snak med din staldrådgiver om, hvordan I kan øge sikkerheden

Case: Friske øjne gjorde kvægbedriften mere sikker
På Mørkbjerggaard på Sydfyn har friske øjne på kvægbedriftens faciliteter være med til at gøre arbejdet mere sikkert

Case: Shhhhh… Køerne skal have ro!
En rolig håndtering af køerne skaber både et sikrere arbejdsmiljø og giver bedre produktionsresultater på Skærbækgaard

Guide til træning af medarbejderne i sikker håndtering af dyr
Træningsguide og tjekskema til træneren i sikker håndtering af dyr, baseret på TWI (training within industry)

Sikkerhed ved håndtering af dyr i kælvningsafdelingen
Vejledning i indretning af kælvningsafsnit, hvor der er taget hånd om både personsikkerhed og dyrevelfærd

Sådan skaber du bedre arbejdssikkerhed i malkestalden
Malkestalden er et farligt sted at arbejde. Beskyt dine medarbejdere bedst muligt med forebyggende tiltag.

Vejledning til planlægning af staldbyggeri med fokus på sikkerhed
Gennemgang af staldindretning, der har betydning for personalets sikkerhed

Video - brug din staldrådgiver til at skabe en sikrere arbejdsplads
En stald skal være et trygt og sikkert sted for både mennesker og dyr. Tag derfor en snak med din staldrådgiver om, hvordan I kan øge sikkerheden

Video - erfaringer fra kursus om håndtering
Dima har lært meget om håndering af kvæg - her fortæller han, hvad han har taget med

Video - friske øjne gjorde kvægbedriften sikrere
På Mørkbjerggaard på Sydfyn har friske øjne på kvægbedriftens faciliteter være med til at gøre arbejdet mere sikkert

Video - rolig håndtering af dyr
En rolig håndtering af køerne skaber både et sikrere arbejdsmiljø og giver bedre produktionsresultater på Skærbækgaard

 

AP3

Arbejdsskader
Præsentation af Maria Louise Dahl hos SAGRO d. 17. august 2021

Dagsorden  ERFA-møde for tilskadekommende
Vedrørende møde 1 den 8. juni 2021 og møde 2 den 17. august 2021

ERFA-gruppe arbejdsmiljø
Møde afholdt online via undervisning Facebook

Erfagruppe for arbejdsgivere
Sunde sikre arbejdspladser = attraktive arbejdspladser

ERFA-gruppe for tilskadekomne i landbruget
Præsentation d. 8. juni 2021

Erstatning efter arbejdsskader
Præsentation af Maria Louise Dahl, Aarhus d. 10. juni 2021

Forberedelse - til beretning om din ulykke på ERFA-møde for tilskadekomne
Forberedelsesskema til ERFA-møde for tilskadekomne

Gratis workshop - Anmeldelse af arbejdsulykker
På workshoppen gennemgår vi bl.a. nyeste lovgivning om arbejdsulykker, frister og anmeldelse via EASY samt håndtering af påbud fra Arbejdstilsynet, så du som lønassistent står endnu stærkere i din rådgivning af jeres kunder.

Hjælp os... Så vi kan gøre det nemmere at arbejde i landbruget efter en alvorlig ulykke
Artikel på LandbrugsInfo

Hjælp os... Så vi kan gøre det nemmere at arbejde i landbruget efter en alvorlig ulykke
Invitationsfolder til erfagrupper om arbejdsmiljø A4

Hjælp os... Så vi kan gøre det nemmere at arbejde i landbruget efter en alvorlig ulykke
Invitationsfolder til erfagrupper om arbejdsmiljø A5

Hjælp os... Så vi kan gøre det nemmere at arbejde i landbruget efter en alvorlig ulykke
Mailbanner vedrørende erfagrupper om arbejdsmiljø

Krisereaktioner efter en ulykke
Præsentation af Bente Bendix, Socialkonsulent og coach

Notat 
Notat vedr. agenda for erfagrupper - ejerledere og driftsledere

Notat (evaluering) vedrørende eksisterende erfagrupper
Notat vedr. evaluering/læring fra afholdte erfagrupper

Notat: Formål med ERFA-møder for forulykkede
Notat

Notat om handicapordninger og tilskudsmuligheder
Hjælp til at vende tilbage til arbejde

Notat vedrørende brasilianske medarbejdere
Notat vedrørende agenda for erfagrupper - brasilianske medarbejdere

Notat vedrørende de glade stilletter
Notat vedrørende agendea for erfagrurpper for de glade stiletter

Notat vedrørende ukrainske medarbejdere
Notat vedrørende agenda for erfagrupper - ukrainske medarbejdere

Præsentation Erfagruppe 17. august 2021
Præsentation af Helle Birk Domino

Samlede fortællinger for tilskadekomne
Samlede fortællinger for tilskadekomne der deltog på ERFA-møde for tilskadekomne 2021

Støtteordninger for tilskadekomne
Præsentation af Bodil Irene Jensen hos SAGRO d. 17. august 2021

Workshop: anmeldelse af arbejdsulykker
Oplæg Vissenbjerg d. 14. september 2021 af Maria Louise Dahl Thyssen  og Helle Birk Domino, SEGES.

Workshop: anmeldelse af arbejdsulykker i landbruget
Oplæg Vissenbjerg d. 14. september 2021 af Maria Louise Dahl Thyssen, SEGES.

 

AP4

Ansøgninger til Arbejdsmiljøpuljen
Pulje kan ansøges i 2021-23, gennemgang af mulighederne

Arbejdsmiljø for landbrug
Kataloget præsenterer arbejdsmiljøvenlige produkter, der understøtter sikkerhed og beskyttelse i landbrug

Bekræftelse på tilmelding til Grisekongres 2021
Tilmelding til Grise-kongres 2021

Bekræftelse på tilmelding til HI-messe
Tilmelding til HI-messe

Dagsorden for møde med Arbejdstilsynet
Erfa omkring forebyggelse af ulykker

Dagsorden til møde i det kvægfaglige netværk
Dagsorden til møde d. 3. marts 2021

Dagsorden til møde i det kvægfaglige netværk
Dagsorden til møde d. 12. oktober 2021

Dansk landbrug mangler nu både dansk og udenlandsk arbejdskraft
Astrid Stampe Lovelady medvirkede i Artikel i Landbrugsavisen, Juli 2021

Emner for oplæg ved Arbejdstilsynet
Oplæg om internationale medarbejdere d. 8. december 2021

Emner for oplæg ved Dalum Landbrugsskole
To oplæg ved Dalum Landbrugsskole d. 30. november 2021

Eframøde med arbejdsmiljøkonsulenter d. 18. marts 2021
COVID-19: regler, krav og tilsyn når arbejdsgiver stiller bolig til rådighed for ansatte. Præsentation på erfagruppemøde.

Erfamøde med arbejdsmiljøkonsulenter d. 18. marts 2021
Dagsorden fra erfamøde med arbejdsmiljøkonsulenter torsdag d. 18. marts 2021

Erfamøde med arbejdsmiljøkonsulenter d. 18. marts 2021
Projekter med fokus på internationale medarbejdere. Præsentation af Astrid Stampe Lovelady

Erfamøde med arbejdsmiljøkonsulenter d. 18. marts 2021
Præsentation af Christina Edstrand

Erfamøde med arbejdsmiljøkonsulenter d. 13. oktober 2021
Præsentation fra d. 13. oktober 2021

Erfa vedr. styrket arbejdsmiljøindsats
Præsentation d. 23. august 2021 v/ Helle Birk Domino og Irene Wiborg

Exoskeletons for physical motion assistance
Præsentation af Shaoping Bai, PhD, professor, Aalborg Universitet

Facebook-opslag for 2021
Alle Facebook-opslag publiceret på AgriSafety

Faglige møder i EU-projektet SACURIMA
Overblik over leverance og onlinemøder i Sacurimamødet

Fem artikler om sikkerhed ved håndtering af gylle (tema)
Tema i Effektivt Landbrug - del 1

Fokus på arbejdsmiljøet, når du håndterer heste
På trods af at der sker en del hesterelaterede arbejdsulykker, er arbejdsmiljø ofte et emne, der ikke er tilstrækkeligt fokus på ude på de enkelte hestevirksomheder. I denne artikel får du råd til at optimere sikkerheden på og omkring jeres hestestald

Her træner de ansatte i arbejdstiden
Artikel i Effektivt Landbrug d. 6. november 2021

Hestestalden kan være en farlig arbejdsplads
Bagrundsnotat af Eric Clausen, SEGES Heste

Hvordan skaber vi en god arbejdsplads for alle i dansk landbrug?
Artikel om internationale medarbejdere. Maskinbladet februar 2021

Internationale medarbejdere: Vi er ikke anderledes end de danske ansatte
Artikel om internationale medarbejdere. Maskinbladet februar 2021

Landmand: Vi gør ingen forskel på danske og internationale medarbejdere
Artikel om internationale medarbejdere. Maskinbladet februar 2021

L&F Delegation til Ukraine
Program for L&F Delegation til Ukraine 

Manglende fokus på arbejdsmiljø i hestestalden
Baggrundsnotat af Eric Clausen, SEGES Heste

Møde med Anders Lisborg d. 12 marts 2021
Dagsorden for mødet

Møde med den ukrainske ambassade d. 12. februar 2021
Dagsorden for mødet

Nordea: ESG er vigtig for dansk landbrugs fremtid
Artikel i Effektivt Landbrug d. 4. november 2021 

Notat AgrAbility konference
Notat vedrørende deltagelse i AgrAbility Konference 16. november til 18. november 2021, Manhattan, Kansas

Oplæg om Arbejdsmiljøpuljen og exo-skeletter
Grovfoderekskursion d. 15. juni 2021

Oplæg på grovfoderekskursion 2021
Grovfoderekskursion d. 15. juni 2021

Podcast om kulturelle forskelle
Podcast om internationale medarbejdere til Grindsted Landbrugsskoles undervisning i kulturelle forskelle.

Power Point om arbejdsmiljø danske anbefalinger
Præsentation på erfamøde for arbejdsmiljøkonsulenter

Program Sacurima 2021
Program vedrørende Sacurima-møde i Portugal 1-3. september 2021

Præsentation Nordic Meeting
Status for HS in agriculture Denmark

Præsentation Nordic Meeting
Exo-skeletons in agriculture and horticultural businesses

Præsentation på ISASH, North Carolina (online)
Præsentation vedr. brug af nudging på kvægbedrifter i henholdsvis USA og Danmark

Præsentation på ISASH, North Carolina (online)
Præsentation vedrørende dialogkort

Reducér det nedslidende arbejde i malkestalden
Artikel bragt i SAGRO's medlemsblad efter præsentation på Grovfoderekskursionen 2021

S'et i ESG dagsordenen
Præsentation for NORDEA

To artikler om sikkerhed ved håndtering af gylle
Tema i Effektivt Landbrug - del 2

To gange var han tæt på at miste livet
Artikel bragt på TV2.dk

Trivsel og sikkerhed for internationale medarbejdere
Præsentation af Astrid Stampe Lovelady på Grisekongres 2021

Tænk over, hvad du kan tilbyde en udlænding
Artikel bragt i Landbrugsavisen, August 2021

Undgå (kulturelle) misforståelser
Præsentation af Astrid Stampe Lovelady på Grisekongres 2021

Video præsentation på ISASH, North Carolina (online)
Health and safety for migrant workers in Danish agriculture. Dialogue cards to start the conversation. Af Astrid Stampe Lovelady.

Vær forberedt når Arbejdstilsynet besøger din landbrugsvirksomhed
Arbejdstilsynet besøger hvert år flere hundrede landbrug. De fleste tilsyn varsles med et brev, men der kan også være indsatser, der fører til varslede tilsyn. Som arbejdsgiver er det en god ide at være godt forberedt på, hvad tilsynsbesøget indebærer.