Bæredygtig finansiering af landbrugsvirksomheden og ledelse af en bæredygtig udvikling.

Projektansvarlig: Mille Møller Nielsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Introduktion: Formålet er, at landmændene bliver i stand til at imødekomme den finansielle sektors kommende krav om bæredygtighed, og at de kan lede landbrugsvirksomhedens bæredygtige udvikling. Målet er at analysere og vurdere EU’s krav til bæredygtig finansiering og synliggøre, hvilke muligheder landbruget har for at opnå denne finansiering. Endvidere at formidle om ledelsesmæssige tiltag, der understøtter en bæredygtig udvikling af landbrugsvirksomheden.

Landbrugets fremadrettede finansiering vil blive påvirket markant af EU Taksonomien, der tager afsæt i seks EU-miljømål. Der vil i projektet løbende blive formidlet om EU Taksonomien og de nye kriterier, som landmændene skal leve op til. Kriterierne vil blive vurderet og perspektiveret i forhold til landbrugets fremadrettede muligheder for finansiering. Det undersøges desuden, hvordan landmændene kan udnytte nye investeringsmuligheder til at skabe en bedre forretning og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling af erhvervet. Der udarbejdes endvidere en kortlægning af, hvilke muligheder og udfordringer der er for landmændene for at opnå finansiering målrettet bæredygtig udvikling. For at sikre, at landmændene kan imødekomme kommende krav fra den finansielle sektor og andre interessenter fx afsætningsvirksomheder i forhold til bæredygtighed, undersøges det, hvordan landmændene understøttes bedst muligt i ledelsen af en bæredygtig udvikling af landbrugsbedriften. Med baggrund heri udarbejdes anbefalinger til, hvordan landmændene ledelsesmæssigt kan arbejde med bæredygtigudvikling. For at sikre, at projektets resultater når bredt ud til landmændene, gennemføres en rækkeforskellige formidlingsaktiviteter.

Effekten er, at landmændene får et godt grundlag for at imødekomme den finansielle sektors kommende krav om bæredygtighed, så landbrugsproduktionen vurderes som en attraktiv, grøn produktion. Endvidere får landmændene et ledelsesmæssigt grundlag, så de kan sikre landbrugsvirksomhedens bæredygtige udvikling.

Projektresultater:

AP 2

3 veje for grøn finansiering af fremtidens landbrug
EU har indtil videre skrevet landbruget ud af et kommende klassifikationssystem for, hvad der kan defineres som grønt og bæredygtigt. Alt afhængig af hvad der sker, er der tre veje for, hvordan landmænd kan hente grøn finansiering i fremtiden.

4 faktorer der vil påvirke landbrugets adgang til grøn finansiering i fremtiden
Finansiering af bæredygtig omstilling i landbruget vil fremover blive påvirket af bl.a. EU’s taksonomi og landbrugspolitik, Danmarks landbrugspolitik, de såkaldte Green Bonds Principles og FN’s verdensmål.

Bæredygtig finansiering i fremtiden – et overblik over påvirkning og udvikling
Faktaark: Et overblik over tiltag og påvirkning af landbrugets adgang til bæredygtig finansiering i fremtiden. Ud fra en oversigtsfigur med de væsentligste tiltag foretages en kronologisk gennemgang af tiltag, som kort bliver beskrevet i relation til bæredygtighed.

EU-taksonomi = et fælles sprog
Onepager - Med EU Taksonomien fastlægges et fælles sprog for virksomheder og investorer til at identificere de økonomiske aktiviteter, der anses for at være bæredygtige.

 

AP 3

Afklaringsområder for at hente bæredygtig finansiering
Skal en landbrugsvirksomhed hente finansiering til bæredygtig udvikling, er det vigtigt at have overblik over virksomhedens ejerstruktur, produktionsgren, livscyklus, økonomiske situation og bæredygtighed. 

Drifts- og likviditetsberegninger for forskellige grønne finansieringsforslag - herunder præsentation af kapitalfondsstrukturen
Notat: Præsenterer en kapitalfondskonstruktion til grøn finansiering og sammenligner den med andre finansieringsmuligheder gennem drifts- og likviditetsberegninger for en case-virksomhed på 50 mio. kr.

Forretningsmodel for bæredygtig egenkapitalfinansiering
Et oplæg til en forretningsmodel for klog, tålmodig, ansvarlig bæredygtig egenkapitalfinansiering via Business angels og/eller kapitalfond målrettet 4 målgrupper i landbruget.

Grønne investeringsmuligheder
Notat: EU-taksonomien mangler, så vi kender endnu ikke de specifikke kriterier for i EU´s miljømål. Men der er allerede nu en række relativt veldokumenterede initiativer i forhold til grønne investeringer, der kan forbedre en landbrugsvirksomheds bæredygtige udvikling som vi har arbejdet med. Kortlægning af investeringsmuligheder der kan understøtte en bæredygtig udvikling.

Investeringsfonde – beskrivelse og vurdering for bæredygtig finansiering
Notat: Beskrivelse af forskellige typer investeringsfonde og deres anvendelse til finansiering af bæredygtige projekter i landbruget.

Landbrugets økonomiske robusthed ift. grøn omstilling
Forundersøgelse af behovet for finansiering til bæredygtig udvikling i landbruget - At synliggøre landbrugets økonomiske robusthed i forhold til investering i bæredygtig udvikling.

Sammensætning af løsninger til finansiering af bæredygtig omstilling
Der findes forskellige løsninger til finansiering af bæredygtig omstilling i landbruget, og der kan med fordel bruge en såkaldt byggeklodsmodel til at sammensætte virksomhedens næste finansiering.

Værdiskabelse igennem investors aktive ejerskab
Værdiskabelse igennem aktivt ejerskab - Hvordan ansvarlig egenkapitalfinansiering sammen med ekstern governance kan udvikle den enkelte virksomhed.

 

AP 4

Anbefalinger til arbejdet med bæredygtig udvikling
Notat: Baseret på indlæg fra SEGES på facebookgruppen "Fremtid, forretning og bæredygtighed - for landmænd".

Barrierer for bæredygtig finansiering
Notat: Interviews og konklusioner af landmænd for afdækning af barrierer for at vælge andre finansieringsformer end de traditionelle fra kreditforening og bank og Vækstfonden.

Bæredygtig finansiering og ledelse af den bæredygtige udvikling
26/11 Indlæg og workshop hos EAAA. Indlægget havde tre hovedtemaer: EU-taksonomien og ESG, menneskelige barrerier ved alternativ finansiering og finansieringsmuligheder. Mellem hvert tema var der indlagt en opgave og diskussion i plenum.

Bæredygtig omstilling handler om at finde menneskelige ressourcer til forandring
Artikel der bygger på notatet 'Mobilisering af mennesker i en forandringsproces - Mod en bæredygtig udvikling'.

Indlæg på Halmballemøde
14/10 Halmballemøde afholdt hos landmand Stig Abildgaard. Fokus på ledelse af den bæredygtige udvikling ift. værdikæden, den finansielle sektor samt strategisk ledelse

Landbrugets bæredygtige redningskrans
Figur med centrale anbefalinger til arbejdet med bæredygtig udvikling.

Mobilisering af mennesker i en forandringsproces - Mod en bæredygtig udvikling
Notat: Deskresearch af hvordan landbruget og andre brancher, nationalt og internationalt, er lykkedes med at mobilisere mennesker i en forandringsproces, samt inspiration og anbefalinger til hvordan landmænd og rådgivere kan komme i gang med at skabe en bæredygtig udvikling i landbrugsvirksomheden.

Muligheder og barrierer ifm. ledelse af den bæredygtige udvikling
Notat: Afdækning og analyse af de barrierer og muligheder, som landmændene oplever i arbejdet med bæredygtig udvikling med udgangspunkt i dele af analysen ”Barrierer for bæredygtig finansiering” og en workshop afholdt d. 5. marts 2021, hvor fokus netop var på muligheder og barrierer.

Værdiskabelse af facebookgruppen "Fremtid, forretning og bæredygtighed - for landmænd"
Notat: Et forsøg på at mobilisere til bæredygtig udvikling. Baggrund for at starte gruppen, mobilisering, statistisk og læringer.

Workshop i bæredygtig udvikling
5/3 Workshoppen omhandler muligheder og udfordringer i arbejdet med bæredygtig udvikling med udgangspunkt i 3 inspirationsoplæg. Landmænd, rådgivere og andre interesserede er inviteret. Fra mødet: Invitationer, PowerPoint-præsentationer, opsamling og deltagernes evalueringer.

 

AP 5

Afrapportering af Facebook-siden: Fremtid, forretning og bæredygtighed for landmænd
En samlet oversigt over de Facebookopslag der er udarbejdet i projektet.

Afrapportering af Facebook Økonomi & Virksomhedsledelse
En samlet oversigt over de Facebookopslag der er udarbejdet i projektet.

Bæredygtig finansiering
Videoindlæg på facebooksiden: Fremtid, forretning og bæredygtighed, Anders Rasmussen, SEGES.

Bæredygtig forretning og de tre bundlinjer
Videoindlæg på facebooksiden: Fremtid, forretning og bæredygtighed, Kristian Skov, SEGES.

Bæredygtighed er et fælles projekt. Krav til landbruget er ikke nyt
Artikler bragt i Effektiv landbrug, 30. november 2021 af Pernille Stenstrup Christensen, landechef for landbrug, Danske Bank og Anders Harck, Sektorformand Økonomi & Virksomhedsledelse.

Bæredygtighed er ikke nyt for landmænd 
Artikel i LandbrugsAvisen, 3. juli 2021, Ulla Birk. Det vigtigste er, at man er i bevægelse, når man tænker bæredygtigt

Bæredygtige? Ja, vi er langt 
Artikel i LandbrugsAvisen, 3. juli 2021, Ulla Birk. Niels Dengsø, DLGs formand sender budskabet om, at kommende EU-krav om bæredygtighed til danske landmænd er noget, man er godt i gang med at finde forretningsmodeller for.

Grøn omstilling i landbruget
2/3 Præsentation for Dalum Landbrugsskole (Virtuelt møde).

Grøn omstilling og ESG-ledelsesrapportering
Indlæg afholdt hos landbrugets politiske foreninger, rådgivningsvirksomheder, landbrugets finansielle samarbejdspartnere, erfagrupper i landbruget, direktørnetværk i landbruget o.a.

Guide: Finansiering af bæredygtig udvikling i landbruget
Finansiering af den bæredygtige omstilling i landbruget er et centralt emne i disse år. Men hvordan gør du i praksis? Her får du i vores digitale handlingskatalog inspiration til, hvordan du kan arbejde med finansiering af grøn omstilling på din bedrift.

"Hvordan går det?" bliver et vigtigt spørgsmål 
Artikel i LandbrugsAvisen, 15. juli 2021, Ulla Birk. Helle Birk Domino fra Seges ser ind i en fremtid med endnu større fokus på sundhed og trivsel på landbrugene.

Is i fryseren og cola til aftenmalkerne: Den gode arbejdsgiver tager også socialt ansvar 
Artikel i LandbrugsAvisen, 15. juli 2021, Ulla Birk. Ole Kristensen tænker ikke så nøje over det, han og konen faktisk gør rigtig godt: Medarbejderpleje.

Krav om grønne produkter er stigende 
Artikel i LandbrugsAvisen, 3. juli 2021, Ulla Birk. En fornuftig finansiering i fremtiden kræver, at der er en bæredygtig omstilling på bedriften.

Krav til grøn finansiering
Videoindlæg på facebooksiden: Fremtid, forretning og bæredygtighed, Ivan Damgaard, SEGES Finans & Formue.

Meningsfuld bæredygtighed er fremtiden. Forbered dig på fremtiden bæredygtighedskrav allerede nu
Artikler bragt i Effektiv landbrug, 27. november 2021 af landmand Esben Møller Xu og Ivan Damgaard, chefkonsulent, SEGES.

Mulighed eller hæmsko: Kan bæredygtig finansiering ende med at blive en fordel for dansk landbrug?
Podcast. De danske landmænd skal allerede i år fokusere på bæredygtighed på bedriften. En af måderne, man kan opgøre bæredygtighed på, er gennem ESG.
ESG står for Environment, Social og Governance, som er de tre måder, bæredygtighed opgøres på. Hør hvordan du kommer i gang allerede i dag. Deltagerne er: Esben Møller Xu, økologisk mælke- og kødproducent, medlem af sektor Økologis bestyrelse, Anders Harck, mælkeproducent og formand for sektor for økonomi og virksomhedsledelse, SEGES og Pernille Stenstrup Christiansen, Landechef Landbrug DK, Danske Bank.

Panik eller ro på: Fremtidens krav til bæredygtig finansiering 
Podcast. De danske landmænd skal allerede i år forholde sig til bæredygtighed, når der skal tales finansiering på bedriften. Deltagerne er: Kasper Højer Clausen, økologisk mælke- og kødproducent, Anders Harck, mælkeproducent og formand for sektor for økonomi og virksomhedsledelse, SEGES og Pernille Stenstrup Christiansen, Landechef Landbrug DK, Danske Bank.

Politikeres krav: Klima og forretning skal følges ad
Artikel i LandbrugsAvisen, 3. juli 2021, Ulla Birk. Bæredygtighed. Det er det ord, alle nikker ja til, når fremtidens landbrug skal formes. Nu skal det dokumenteres, hvordan man tænker det ind på bedriften. Et kommende værktøj skal kunne hjælpe alle landbrug. Det er under udvikling.

Strategisk ledelse
Videoindlæg på facebooksiden: Fremtid, forretning og bæredygtighed, Ivan Damgaard, SEGES.

Sådan finansierer du den grønne omstilling af din bedrift
Animationsfilm: Der findes forskellige løsninger til finansiering af bæredygtig omstilling i landbruget. I filmen kan du se, hvordan du kan bruge en såkaldt byggeklodsmodel til at sammensætte din virksomheds finansiering.

Vi bliver alle underlagt samme regler 
Artikel i LandbrugsAvisen, 3. juli 2021, Ulla Birk. Danmark har gode muligheder for at vise vejen, fastslår Jyske Bank. En fælles model er vigtig.   

Vi er i dialog med vores kunder allerede
Artikel i LandbrugsAvisen, 3. juli 2021, Ulla Birk. Dialogmøder om bæredygtige muligheder på bedrifter er godt i gang hos kunderne i Danske Bank. Men man er stadig lige kommet ud af startboksen.